Market Access – de 4 pijlers

Onze oplossingen in Market Access zijn onder te verdelen in vier verschillende pijlers.

1. Strategie

Het ontwikkelen van strategieën voor prijsstelling, vergoedingen en Market Access.

Wij geloven dat een succesvolle strategie voor prijsstelling, vergoeding en Market Access het volgende nastreeft:

 • Het bereiken van alle patiënten voor wie behandeling succesvol zal zijn
 • Duurzaam is voor het gezondheidssysteem
 • En een eerlijk opbrengst voor de farmaceut realiseert

Wij helpen onze klanten met het definiëren en realiseren van Europese en nationale Market Access strategieën. We kunnen u helpen met het aligneren van uw strategie met de behoeftes van verschillende interne en externe stakeholders. Voorbeelden van projecten in Market Access strategie:

 • Strategie voor het op de markt brengen van pijnbestrijdingsapparatuur / lees verder
 • Strategisch plan voor lancering nieuw product / lees verder
 • Op de markt brengen van een nieuwe kankerbehandeling / lees verder
 • Market Access strategie voor nieuw MS product in Nederland / lees verder
 • Blijvende toegang tot innovatieve medicijnen / lees verder

2. Waarde

Het maken van sterke business cases om de waarde van een technologie te onderbouwen.

Het kwantitatief en kwalitatief onderbouwen van de waarde van een nieuwe technologie is cruciaal voor succesvolle market acces, op zowel nationaal als lokaal niveau. Wij helpen klanten met het maken van overtuigende business cases als basis voor succesvolle toegang. Voorbeelden van projecten hierin zijn:

 • Business case voor levensstijl als medicijn bij Diabetes type 2 / lees verder
 • Krachtige waardepropositie van medicijn tegen darmkanker / lees verder
 • Optimalisatie toegankelijkheid wondverzorging / lees verder
 • Lokale kosteneffectiviteit van nieuwe medische toepassing / lees verder

3. Organisatie

Het inrichten van de organisatie voor succesvolle Market Access.

Het verkrijgen van Market Access is een complex proces dat per land verschillend is. Wat geldt voor alle landen is dat de Market Access functie interactie heeft met veel verschillende interne en externe stakeholders. Om die reden zijn excellente Market Access teams altijd crossfunctioneel georganiseerd op Europees en lokaal niveau. Tevens zijn ze betrokken bij tijdige ontwikkeling van medicijnen om ervoor te zorgen dat klinische ontwikkeling aansluit bij de data behoefte van de markt. Wij helpen klanten met het ontwerpen en transformeren van hun organisatie in cross-functionele teams, zodat ze klaar zijn om Market Access uitdagingen aan te gaan. Voorbeelden van projecten zijn:

4. Netwerk van betalers

Het verkrijgen van tijdige en eerlijke feedback via ons (inter)nationale netwerk van betalers.

De budgetten van betalers staan onder druk waardoor zij steeds geneesmiddelen steeds kritischer beoordelen. Goede feedback van betalers en validatie van belangrijke Market Access vraagstukken is dus cruciaal voor succes. Vintura heeft toegang tot een internationaal betaler netwerk dat we via interviews, vragenlijsten en adviesraden kunnen mobiliseren voor externe validatie. Voorbeeld van een project is:

 • Developing a European VBHC strategy for payers in co-creation with internal and external stakeholders / lees verder
Wilt u weten hoe wij u helpen met Market Access?