Gezondheidszorg

We combineren onze vakkennis met een hands-on aanpak en oprechte betrokkenheid.

De zorg staat voor een enorme uitdaging, dat is bekend. Hoe matchen we de toenemende en complexere vraag met een gelimiteerd budget en schaarste aan personeel? Hoe garanderen we hoogwaardige, toegankelijke en tegelijkertijd betaalbare zorg, nu en in de toekomst?

Structurele aanpak

Dat doen we ten eerste door een holistische, patiëntgerichte kijk op het geheel te hanteren. Alleen lossen we het niet meer op. Met alle zorgleveranciers samen zullen we nieuwe modellen moeten vormgeven waarin we patiënten de juiste zorg op de juist plek door de juiste professional kunnen leveren.

Netwerkvorming, regionalisering, centrumvorming, transmurale zorgpaden, zorgcoördinatie, ziekenhuis-verplaatste zorg en thuismonitoring zijn zaken waar we steeds meer te maken gaan krijgen en die we samen kunnen oplossen. Daarnaast dienen we een nieuwe, waarde gedreven, manier van zorg te adopteren waarbij we ons richten op zinnige en relevante uitkomsten.

Vintura kan uw organisatie daarbij helpen. We hebben al meer dan 20 jaar ervaring op alle functionele gebieden van de zorg. We hebben bewezen blijvende en relevante resultaten te leveren voor onze klanten in de zorg.

Door onze betrokken, hands-on en patiëntgerichte manier van werken, helpen we u met het maken van de juiste keuzes. En niet onbelangrijk: we zijn sterk in het verbinden van mensen en organisaties. De zorg optimaliseren doe je namelijk met zijn allen.

We kunnen u helpen

En dat betekent ook keuzes maken; wat is mijn rol in een dergelijk stelsel. Wat doe ik wel en wat laat ik aan anderen? Dan gaat het over strategische keuzes m.b.t. positionering, profilering, de zorgportfolio maar ook organisatorische keuzes over samenwerkingen of centrumvorming.

Strategie

Sturing bij het maken van strategie- en portofliokeuzes, zoals: “Wie willen we zijn” en “Welke zorg gaan we aanbieden aan wie?”. Het ontwikkelen van business cases.

Samenwerkingen

Keuzes maken over partnerships, opzetten van samenwerkingsverbanden, realiseren van synergieën.

Zorglogistiek

Het ontwerpen van zorgpaden, het optimaliseren van planning en capaciteit. Het optimaal combineren van patiëntgerichtheid, kwaliteit en doelmatigheid.

Resultaatverbetering

Structurele verbetering van uw financiële resultaten met behoud van strategische doelen en zorgkwaliteit.

Value-based Healthcare

Verhogen van patiëntwaarde en verlagen van zorgkosten in de keten door succesvolle implementatie van VBHC binnen uw organisatie en in de zorgketen.

Contractering

Hulp bij het afsluiten en opvolgen van goede (meerjarige) contracten en versterken van de organisatie.

Onze klanten

Onze gemiddelde klanttevredenheid op dit moment een 8,8. Daar zijn we trots op. Ons team werkt hard om deze score te behouden en zo nodig te verbeteren.

Noël vertelt je graag meer over onze meaningful impact in healthcare.