Resultaatverbetering van ziekenhuizen

Verbetering van het financieel resultaat is voor veel ziekenhuizen een van de pijlers die versterkt moeten worden om toekomstbestendigheid veilig te stellen. Zonder een structureel positief resultaat loopt de continuïteit op kortere termijn (voldoen aan financiële verplichtingen) of lange termijn (kunnen doen van noodzakelijke investeringen) gevaar. Vaak wordt direct gedacht aan het snijden in de kosten. Dat is echter slechts één perspectief. Er is (gelukkig) nog veel meer mogelijk.

Hoe kan Vintura u helpen?

In onze visie moeten vier perspectieven gebruikt worden om een optimale invulling van resultaatverbetering te bereiken:

1. Strategie & portfolio

Wat zijn de activiteiten die strategisch en financieel belangrijk zijn voor het ziekenhuis en welke zouden verminderd of uitbesteed kunnen worden?

2. Opbrengsten

Op welke onderdelen kunnen de tariefafspraken verbeterd worden en welke zorg wordt niet / onvoldoende betaald, bijvoorbeeld door knellende plafondafspraken?

3. Kosten

Welke delen van zorg en ondersteuning kunnen slimmer of efficiënter gedaan worden?

4. Organisatie

Wat is nodig in organisatie, competenties en rapportages om voortaan beter in staat te zijn daadwerkelijk te sturen op resultaat?

De bijdrage die wij kunnen leveren, ligt op meerdere vlakken.

Allereerst het organiseren van een goed proces om elk van de bovenstaande vragen goed te beantwoorden. Wij helpen om management en medewerkers maximaal te laten meedenken. Onze ervaring is bijvoorbeeld dat dan 60-70% van de besparingsvoorstellen uit de eigen organisatie naar boven komen, met uiteraard een gunstig effect op draagvlak en haalbaarheid.

Verder brengen we ervaring en best practices in, zodat u gericht kunt vaststellen welke verbetermogelijkheden voor u van toepassing zijn. Ook dragen we bij aan eensgezinde besluitvorming door objectivering met gedegen analyses en het faciliteren van effectieve werksessies.

Kortom, we werken met u toe naar een concreet en haalbaar actie-programma voor resultaatverbetering dat het maximale uit uw ziekenhuis haalt en dat kan rekenen op voldoende draagvlak bij management en medische staf. En wanneer u hulp kunt gebruiken bij de realisatie, dan zijn we ook beschikbaar om de lastige maatregelen voor elkaar te krijgen.

Wilt u meer informatie of aan de slag met resultaatverbetering?
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more