\Cases\Home

Business case voor nieuwbouw ziekenhuis

Verdelen van de klinische zorg over twee locaties

Een groot topklinisch ziekenhuis en een regionaal ziekenhuis zijn recent gefuseerd. Het ziekenhuis heeft Vintura gevraagd te helpen bij het opstellen van een inrichtingsplan voor de nieuwe organisatie: welke zorg wordt op welke locatie aangeboden? Op basis van dit voorstel kon vervolgens een nieuwbouwplan voor het sterk verouderde regionale ziekenhuis worden opgesteld.

Een gedegen aanpak

In verschillende fasen zijn we samen met de klant en andere partijen gekomen tot gedetailleerde toekomstplannen. Als eerste hebben we in overleg met de vakgroepen vastgesteld welke zorg in de toekomst op welke locatie wordt aangeboden. Op basis hiervan konden we de omvang van de benodigde capaciteiten (poliklinieken, OK’s, IC, kliniek) in kaart brengen. Vervolgens konden we een inschatting maken van de benodigde investeringen en financieringsbehoefte om de nieuwbouw te realiseren.

Haalbare en verantwoorde business case

De business case is goedgekeurd door de raad van toezicht. Dit betekent dat het ziekenhuis het ontwerp- en financieringstraject in kan gaan. Als ook de banken akkoord gaan met dit voorstel, is de planning dat de nieuwbouw eind 2020 gereed is. Hierdoor zijn de patiënten in de omgeving verzekerd van goede zorg in een prettige omgeving en op de juiste plek.