Toekomstbestendig ziekenhuis

Ziekenhuizen hebben een gemeenschappelijke ambitie om voor ‘hun’ patiënten te waarborgen dat er goede, betaalbare zorg is op een acceptabele afstand. Financieel resultaat is daarmee geen doel op zichzelf, maar wel een belangrijke randvoorwaarde om als ziekenhuis toekomstbestendig te zijn.

Vintura heeft als visie dat u als toekomstbestendig ziekenhuis pro-actief werkt aan resultaatverbetering en volumebeperking. Werken aan een toekomstbestendig ziekenhuis vraagt om set goed samenhangende besluiten, randvoorwaarden en maatregelen. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft gekozen voor een samenwerking met Vintura om toekomstbestendig te worden. Wolter Odding vertelt waarom en of onze aanpak heeft gewerkt.

Wij schreven ook een blog over de fundamentele transformatie waar ziekenhuizen nu voor staan. Deze vindt u hier.

zes Deelvragen om als ziekenhuis toekomstbestendig te worden

Welke vragen mogen gesteld worden voor een transformatie naar een toekomstbestendig ziekenhuis?

Zes deelvragen toekomstbestendig ziekenhuis
Figuur 1: Zes deelvragen voor werken aan een toekomstbestendig ziekenhuis ©Vintura

In bovenstaand figuur en hieronder staan de zes deelvragen kort benoemd. Voor een meer uitgebreide toelichting, verwijzen we u naar de onderliggende pagina’s:

  1. Opstellen agenda & programma toekomstbestendig ziekenhuis: ontwikkelen visie op benodigde maatregelen en prioriteiten om maatschappelijk verantwoord en financieel gezond te blijven, op basis van scherp gekozen ziekenhuisprofiel en zorgportfolio.
  2. Volumebeperking: selectie van zorgportfolio en zorgactiviteiten die kunnen worden verminderd (m.n. vanuit optiek van zinnige zorg) of verplaatst (bij voorkeur naar huis of 1e lijn partners).
  3. Resultaatverbetering: optimaliseren van de zorgportfolio, verbeteren van de contracten en verhogen doelmatigheid en bezetting in zorg en overhead.
  4. Regionale samenwerking: selecteren en realiseren benodigde samenwerking om passende zorg voor de patiënt in de regio te waarborgen.
  5. Interne sturing en leiderschap: gericht versterken waar dat nodig is om koers te behouden en resultaat te behalen, zoals in leiderschap, organisatie, besturing, rapportages en (contract)afspraken.
  6. Contractering: sluiten van een passend contract en het versterken van de organisatie in het afsluiten en opvolgen van (meerjaren)contracten die de transformatie faciliteren.

Kleinschalige ziekenhuizen

Kleinschalige ziekenhuizen kunnen in de (wijde) zorgregio een eigen rol vervullen. Maar dan moeten ze wel hun business model aanpassen, soms zelfs ingrijpend. We delen praktische richtlijnen om deze aanpassingen mogelijk te maken, met als doel de overtuiging te versterken dat het niet alleen noodzakelijk is, maar ook haalbaar. Dat er hier een andere kijk op nodig is en ervaring uit de mark begrijpen we hierbij heel goed. Ga naar de pagina Kleinschalige ziekenhuizen en hun business model.

Meer weten over het toekomstbestendige ziekenhuis?
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more