Wat is Value-Based Healthcare?

In 2006 lanceerde Michael Porter het boek Redefining Health Care en gaf daarmee het startsein voor de transitie naar Value Based Healthcare (VBHC). Inmiddels is VBHC een hot topic binnen de zorg. Veel organisaties worstelen met de vraag waar te beginnen en hoe ze de waarde van zorg nog inzichtelijker kunnen maken.

WAT HOUDT VALUE-BASED HEALTHCARE IN?

We hanteren hierbij de definitie van Michael Porter:

Patient value - Michael Porter
Figuur 1: Patiëntwaarde. ©Vintura

De definitie van patiëntwaarde is de patiënt relevante uitkomsten, gedeeld door de kosten per patiënt voor de gehele zorgcyclus om deze uitkomsten te behalen. Value-Based Healthcare is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten.

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar Value-Based Healthcare aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar:

1. Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen.
2. Meet de uitkomsten en de kosten voor iedere patiënt.
3. Ketenfinanciering.
4. Ketenzorg (over de schotten heen georganiseerd).
5. Geografische expansie van best practices.
6. Ondersteunende technologie.

Hier vindt u een uitgebreide (Engelstalige) uitleg van Harvard Business over VBHC: “The strategy that will fix health care“.

Value agenda including change management
Figuur 2: The value based system. Bron: Michael E. Porter / HBR.  ©Vintura

VINTURA’S IMPLEMENTATIEMODEL VALUE-BASED HEALTHCARE MODEL

Porter beschrijft duidelijk wat VBHC moet brengen, maar de vraag blijft hoe dit gerealiseerd kan worden. Hoewel de VBHC-visie zich richt op een ideaalbeeld, geloven wij dat u door het nemen van tussenstappen ook veel waarde toevoegt. Vintura heeft daarom een model ontwikkeld dat handvaten geeft bij de stapsgewijze implementatie van VBHC.

HOE KAN VINTURA U HELPEN MET VALUE-BASED HEALTHCARE?

Wij kunnen u en uw organisatie helpen bij de transitie naar Value-Based Healthcare, van VBHC-strategiebepaling tot implementatie. We kijken daarbij naar de waarde voor de patiënt, uw organisatie en de kosten. Hier vindt u voorbeelden van recente Value-Based Healthcare projecten.

Stel uw vraag over Value-Based Healthcare
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more