\Cases\Home

Kaders voor planning in het ziekenhuis

Harmonisatie planning voor komst EPD

Een fuserend ziekenhuis stond voor de uitdaging om planning en logistiek te harmoniseren, mede door de komst van een nieuw EPD. De planning voor beide locaties (en voor afdelingen onderling) was op verschillende wijze georganiseerd. Vintura kreeg de opdracht om samen met een intern kernteam een kaderdocument op te stellen voor planning en logistiek waarin strategische uitgangspunten vertaald werden naar voor iedereen geldende planningsprincipes.

Kaders creëren met multidisciplinaire betrokkenheid

De aanpak had drie belangrijke kenmerken: multidisciplinaire betrokkenheid, inzicht en verbinding. Voor ruim 50 genodigden uit beide locaties (medici, bedrijfsvoering en ondersteunend personeel) organiseerden we drie plenaire sessies en namen tussentijds 20 interviews af. Tijdens de sessies creëerden we inzicht en begrip voor planning en logistiek. En we faciliteerden op interactieve wijze de discussie hierover door bijvoorbeeld een spel over ketenplanning.

Uniform kader vormt basis voor vertaling per unit

Het primaire doel, gedragen uniforme kaders voor planning en logistiek, is met veel enthousiasme gerealiseerd. In de toekomst zal de patiënt een soepel zorgproces doorlopen, en ervaart de patiënt daarin veel eigen regie. Een belangrijk nevenresultaat is de verbinding die dit traject op persoonlijk niveau heeft gebracht tussen de zorgprofessionals van beide locaties. De eerste concrete start van de samenwerking!