\Cases\Home

Begeleiden van de verandering naar een nieuw poli-proces en gebouw

Een groot academisch ziekenhuis in Nederland is bezig om de polikliniek te centraliseren en tot een nieuw, uniform poli-proces te komen dat werkt over alle afdelingen. Voor onze klant was het onduidelijk wat er allemaal nodig was om deze verandering te realiseren; zowel qua verandermanagement, projecten als capaciteit in de nieuwe situatie.

De klant heeft Vintura gevraagd om samen een veranderaanpak op te stellen, een impact-analyse uit te voeren en de benodigde capaciteit in de toekomstige situatie te bepalen.

Gezamenlijk opstellen van plannen

Gezamenlijk nemen de klant en Vintura de benodigde stappen om het project tot een succes te maken. We stellen een veranderplan en een impactanalyse op en bepalen de juiste aanpak om de verandering praktisch en pragmatisch te managen. Door het hele projectteam te betrekken, creëren we commitment. Ook betrekken we advies- en regiegroepen bij het proces voor verbreding van het draagvlak.

Met een rekenmodel, waarbij we gebruik maken van input vanuit medische- en proces-aspecten, bepalen we de benodigde capaciteit op de polikliniek.

Gedragen plan en analyse

Met het gedegen veranderplan en de heldere impactanalyse op verschillende aspecten, kan de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe poliproces sneller en beter verlopen. Hierdoor maakt de patiënt sneller gebruik van een betere polikliniek.

We hebben inzichtelijk gemaakt welke capaciteit in de toekomst nodig is, en welke proces- en ruimtelijke ingrepen benodigd zijn om dit te realiseren. Onze klant stuurt nu op realisatie van de benodigde capaciteit en gebruikt de uitkomsten van dit project als leidraad.

Wil je verder praten over dit onderwerp?