\Cases\Home

Structurele resultaatverbetering in groot STZ-ziekenhuis

Dit ziekenhuis had grote ambities op vlak van nieuwbouw en digitalisering. De huidige resultaten waren echter onvoldoende om dit te kunnen dragen.

Financiële ruimte voor investeringen creëren

Voor het lange termijn gezonde voortbestaan zijn voorgenomen investeringen echter onmisbaar. Daarom was er behoefte aan ca. tien miljoen resultaatverbetering in twee jaar. Vintura is gevraagd om samen met het hele management hiervoor concrete verbeterplannen te ontwikkelen en te realiseren. Een flinke uitdaging, aangezien het ziekenhuis al behoorlijk efficiënt was en kwaliteit 100% behouden moest blijven.

Ziekenhuis-brede verbeterplannen

Samen met betreffende managers zijn concrete verbeterplannen opgesteld voor korte en lange termijn, zowel inkoopverbetering en procesoptimalisatie als portfolio-aanpassing. Het is een mooie mix geworden van innovatief en relatief complex, tot vrij eenvoudig te realiseren (‘kwestie van doen’). En voor een behoorlijk deel van de maatregelen geldt dat kosten en kwaliteit verbeterd worden. We hebben geleerd van andere ziekenhuizen d.m.v. best practices en benchmarks. Maar in creatieve sessies ook zelf oplossingen ontwikkeld voor wat voor dit ziekenhuis nodig heeft. Ook zaken die al eerder bedacht waren, maar nooit consequent doorgevoerd, zijn nu volledig benut. Met veel draagvlak als gevolg.

Structurele resultaatverbetering

De opgestelde plannen leiden naar verwachting binnen twee jaar tot een resultaatverbetering van minimaal tien miljoen.

Momenteel zijn we de implementatie gestart en is de verwachting dat in jaar één al vijf tot zes miljoen wordt geïncasseerd. Rode draad is dat er doelmatiger gewerkt wordt: minder kosten, voor dezelfde patiëntenzorg en omzet. De implementatie wordt komende maanden consequent doorgezet. Waarbij de meest complexe uitdaging ligt in het beheersen van het zorgvolume: kunnen we ervoor zorgen dat patiënten minder in het ziekenhuis hoeven te komen?

Ik challenge mijn klanten en collega's met feitelijke, integere analyses. Om er samen voor te zorgen dat een organisatie in beweging komt.