Sturing en leiderschap van ziekenhuizen

Welke competenties heeft een toekomstbestendig ziekenhuis nodig?

Een toekomstbestendig ziekenhuis vraagt ingrijpende maatregelen om resultaatverbetering en volumebeperking te realiseren. Dit kan alleen wanneer het ziekenhuis over voldoende leiderschap, sturing en samenwerking beschikt om richting te bepalen en koers te houden. Leiderschap gaat over het richten van de organisatie door de nut, noodzaak en waarde van verandering uit te dragen. Ook voorbeeldgedrag, besluitvaardigheid en het innemen van een coachende rol zijn hierbij van belang. Sturing gaat over de harde kant van de ziekenhuisorganisatie. Hierbij zijn de medische verankering van leiderschap, de juiste stuur- en rapportage informatie voor waardegedreven sturing en interne benchmarks essentieel. De derde factor is samenwerking.

Randvoorwaardelijk voor een goede interne samenwerking zijn uitgebalanceerde rollen en verantwoordelijkheden, een effectieve overlegstructuur en een cultuur gericht op verbetering. Een behoorlijke set aan competenties, die ook duidelijk anders is dan in het verleden. Dit vraagt voor veel ziekenhuizen een flinke verandering in de organisatie.

Hoe kan Vintura u helpen?

Samen met u nemen we de stand van zaken in het ziekenhuis op. Hoe scoort uw organisatie op de competenties binnen leiderschap, sturing en samenwerking? Hoe kunt u deze competenties gebruiken om nog krachtiger te worden en te blijven meebewegen in de dynamische zorgmarkt? Aan de hand van deze assessment identificeren we de ontwikkelgebieden voor uw organisatie. Op deze gebieden kunnen we gerichte interventies inzetten. Wij hebben onder andere goede ervaringen met:

  • opstellen van een overtuigende case for change;
  • opzetten en uitvoeren van leiderschapsprogramma’s;
  • ontwerpen en vormgeven passend verandermanagement;
  • ontwerpen van een effectieve overlegstructuur;
  • selecteren van de juiste set stuurindicatoren;
  • bouwen van maandrapportages en -cycli.
Leiderschap en sturing toekomstbestendig ziekenhuis
Figuur 1: Voorbeeld van overzicht van onderdelen die versterking nodig hebben binnen de organisatie ©Vintura

Hierbij gaan we vanzelfsprekend altijd uit van de Vintura-aanpak: gedegen én gedragen oplossingen.

Meer weten?

Vintura heeft verschillende ziekenhuizen geholpen bij het verbeteren van de interne sturing. Ook in andere sectoren hebben we hierin uitgebreide ervaring. Dit zijn enkele voorbeelden van afgeronde projecten:

  • Traning voor ziekenhuis om waardegedreven zorg te borgen in de praktijk / lees verder
  • Leiderschapsprogramma leidt tot relevante business oplossingen / lees verder

Bekijk hier al onze eerdere projecten in de zorg.

Meer informatie of direct starten met het verbeteren van de interne sturing?
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more