Van VBHC-pilots naar duurzame implementatie

De meeste Value-Based Healthcare (VBHC)-initiatieven die we in ziekenhuizen zien, ontstaan vanuit een drive van professionals om de zorg voor een specifieke patiëntengroep te verbeteren. Echter, we zien ook dat initiatieven op zichzelf blijven staan en slechts beperkt onderdeel zijn van een breder veranderprogramma. Op enkele uitzonderingen na zien we dat een concrete visie op VBHC en gerichte ziekenhuisbrede ondersteuning van initiatieven te vaak onderbelicht blijft.

De meeste initiatieven komen op een bepaald moment tot een punt dat financiering, beschikbare capaciteit, menskracht, (ICT-)faciliteiten en draagvlak in de organisatie nodig zijn om te versnellen. Blijft dit achterwege, dan is de kans groot dat het project verzandt in vertraging en frustratie. Het gevolg is dat opschaling en bredere uitrol van initiatieven vaak uit blijft en behaalde verbeteringen zelfs teruggedraaid worden.

Om daadwerkelijk een transitie te maken en de hele organisatie mee te nemen in de ambities, is concretisering van VBHC-visie en -strategie onmisbaar. Minstens zo belangrijk maar vaak onderbelicht, is het inrichten van de randvoorwaarden om de VBHC-initiatieven te laten versnellen, opschalen en duurzaam te verankeren. Stelt u zichzelf de vraag: hoe zijn binnen mijn organisatie de randvoorwaarden ingericht? Het is de laag die essentieel is voor versnelling en opschaling, en uiteindelijk ook onmisbaar voor duurzame implementatie. Maar ook de laag die vaak in eerste instantie wordt vergeten omdat hij minder acuut en urgent is.

Omdat deze stap vaak onderbelicht blijft, hebben we een whitepaper ontwikkeld met concrete handvatten om dit op te pakken. Bekijk hier de white paper en ontvang antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe vertaalt u uw visie op VBHC naar gerichte implementatie in de praktijk en hoe hangt dit samen met de benodigde randvoorwaarden?
  • Wat zijn de essentiële randvoorwaarden en waarom verdienen deze uw aandacht?
  • Doe de check: hoe zijn deze randvoorwaarden binnen uw organisatie ingericht?

MEER WETEN OVER VALUE-BASED HEALTHCARE IN DE ZORG?

Vintura zet haar VBHC-expertise en brede ervaring met organisatietransitie in de zorg graag in om u te helpen, om de kanteling naar waardegedreven zorg in uw organisatie te realiseren. Concreet betekent dit dat we u kunnen ondersteunen bij:

  • het opstellen van een scherpe visie en duidelijke strategie voor de toekomst;
  • de selectie en opzet van pilot projecten en training;
  • het scheppen van de essentiële randvoorwaarden voor implementatie en versnelling van VBHC;
  • het inzetten van de benodigde cultuur- en mindsetverandering voor borging op langere termijn.
Hulp nodig bij het doorlopen van de checklist?
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more