\Cases\Home

Is de nevenlocatie een B-locatie?

Een fusieziekenhuis levert zorg op meerdere locaties: de complexe zorg voor hoog-risico patiënten op de hoofdlocatie, de laag-complexe zorg voor laag-risico patiënten op de nevenlocatie. De zorg die het ziekenhuis in de nevenlocatie levert, is minder complex en er zijn minder dure faciliteiten voorhanden. Deze locatie is verre van optimaal benut: leegstand, onderbezetting en een stoffig profiel (een “B-locatie”). Het ziekenhuis heeft Vintura gevraagd hoe het de nevenlocatie beter kan benutten.

Optimaal locatieprofiel: A-locatie!

Met het ziekenhuis (Raad van Bestuur, bestuur van de medische staf) hebben we het optimale profiel van de nevenlocatie vastgesteld. Een grondige analyse van de beschikbare cijfers om aan te tonen dat de nevenlocatie daadwerkelijk kan groeien. Conclusie is dat de nevenvestiging een A-locatie wordt voor sommige vakgroepen. Niet alle zorg is hoog-complex. Sterker nog, het overgrote deel van alle patiënten is niet ernstig ziek en is op zoek naar goede basiszorg. En dat is precies wat de diverse zorgverleners zijn gaan inzien. En daar konden ze deze nevenlocatie prima voor gebruiken: kleinschalig (wat oudere patiënten aanspreekt), korte lijnen (wat de logistiek vereenvoudigt) en daarmee een enorme kans voor vakgroepen die meters willen maken.

Weer trots op leveren van goede basiszorg

Resultaat is een locatieprofiel met een toekomstperspectief voor de nevenlocatie. Mooi neveneffect is dat de ziekenhuisdirectie en de zorgverleners van de nevenlocatie weer trots zijn op de zorg die ze leveren. Vakgroepen die willen bijdragen aan het verbeteren van deze nevenlocatie krijgen hiervoor de steun van het ziekenhuis: voldoende OK-capaciteit en bedden om hun ambities te realiseren. Daarnaast sluit het ziekenhuis bedden op de hoofdlocatie om zo druk te creëren naar de nevenlocatie te gaan.