\Cases\Home

Breed gedragen en extern gerichte strategie UMC

Nieuwe strategie om succesvolle koers te vervolgen

Een succesvol academisch ziekenhuis (UMC) vroeg ons te ondersteunen met hun nieuwe strategieontwikkeling. We hadden bij dit ziekenhuis de bestaande strategie al helpen ontwikkelen. Dat was een strategie gericht op duidelijke keuzes om op enkele thema’s echt (internationaal) te excelleren. Deze strategie was aan vernieuwing toe:

  • meer extern gericht,
  • scherper in doelstellingen en de executie hiervan,
  • inspelend op de steeds sneller veranderende omgeving,
  • en echt luisterend naar de behoeften van patiënten, verzekeraars en medewerkers.

Aanpak gericht op duidelijke en gezamenlijke keuzes

De klant nam zelf de leiding bij de nieuwe strategieontwikkeling. Onze rol was het toevoegen van een duidelijke structuur, programma management en externe inzichten. Het begon met een goede analyse van de huidige positie. Een brede inventarisatie van harde tot zachte elementen, van intern tot extern. Met de Raad van Bestuur scherpten we de missie en visie aan en bepaalden we nieuwe strategische doelen. Met een brede vertegenwoordiging van bestaande tot toekomstig leiders hielden we enkele snelkookpan sessies. Tijdens deze sessies stelden we de nieuwe strategie op en formuleerden we een uitgebreid communicatieprogramma.

Enthousiasme over de nieuwe strategie

De nieuwe strategie kan rekenen op enthousiasme onder medewerkers, patiënten en zorgverzekeraars. Dit is het resultaat van een goed proces waarin veel perspectieven gehoord zijn. Daarnaast was de Raad van Bestuur bereid scherpe keuzes te maken in de portfolio en ook om zichzelf een spiegel durven voor te houden als het gaat om het versterken van het benodigde leidershap in de organisatie. Een pré om de gestelde doelen te bereiken.