Ombuigingen in volume en resultaat realiseren, kan in de praktijk alleen verantwoord wanneer het ziekenhuis passende contracten afsluit met zorgverzekeraars. Steeds vaker zijn dat meerjarencontracten, waarvan het belang door de duur en de volumeafspraken des te groter is. Krimp van het zorgvolume is vaak een kernonderdeel.

Wat betekent goede contractering voor u?

Wij zien daarbij in de markt een verschuiving naar nieuwe vormen van contractering, zoals vergoeden van gezondheid op basis van uitkomsten en populatiebekostiging. Ook verandert door nieuwe contracten de relatie met de verzekeraar. Risico’s worden verdeeld, ziekenhuizen krijgen meer regelruimte in ruil voor transparantie en er wordt een continue verbetercyclus afgesproken. Deze verschuivingen hebben ook gevolgen voor de benodigde interne ziekenhuisorganisatie en –processen om afspraken daadwerkelijk na te kunnen komen.

Hoe kan Vintura u helpen?

We helpen u identificeren welke contractafspraken nodig en verantwoord zijn in lijn met de volume-strategie die u voorstaat. Maar daar stoppen we niet. Onze kracht ligt ook in het structureel inrichten van de organisatie en de processen die noodzakelijk zijn voor het afspreken en naleven van de nieuwe contracten met ziekenhuizen. Het team dat in deze organisatie en processen gaat werken en de relatie en contracten met verzekeraars brengen we naar een hoger niveau. In het kort komt het op het volgende neer:

  • We begeleiden uw organisatie in de weg naar een meerjarencontract op alle stappen van het proces. Daarbij richten we de processen en rapportages in die nodig zijn om het contract ook daadwerkelijk na te leven.
  • We faciliteren sessies voor de vertaling van strategie en portfolio naar contractafspraken, en bieden ondersteuning bij het inzichtelijk krijgen van informatie (rapportages) en afwegingen t.b.v. de nieuwe afspraak.
  • We ondersteunen uw team met vernieuwend denken over contracteren, de benodigde trainingen en organisatieveranderingen in beeld krijgen en realiseren.
Verder sparren of meer weten over zorgcontractering?
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more