Hoe implementeer je Value-Based Healthcare?

Michael Porter schetst duidelijk hoe het Value-Based Healthcare (VBHC) ideaalbeeld eruit ziet. Maar de vraag is hoe je start met de implementatie van VBHC. Een goede start is essentieel is: de betrokkenen moeten eerst samen bepalen naar welk eindpunt zij toewerken en waarom. Wanneer het gewenste eindpunt duidelijk is, kan de VBHC-implementatie starten.

BEREIK EINDDOEL VBHC STAP-VOOR-STAP

Vintura gelooft dat je dit einddoel niet in één stap hoeft te bereiken. Het nemen van deze tussenstappen voegt ook veel waarde toe en zorgt ervoor dat u morgen al snel van start kunt gaan. U kunt ook al waarde toevoegen door zorgpaden binnen de organisatie te integreren (i.p.v. meteen met alle ketenpartners een integraal pad op te zetten). Ook kunt u binnen de organisatie al aan de slag met het meten en verbeteren van patiëntuitkomsten.

Groeipad naar Value Based Healthcare

Figuur 1: Vintura’s groeipad voor implementatie VBHC. ©Vintura

WAAR TE BEGINNEN MET DE IMPLEMENTATIE VAN VALUE-BASED HEALTHCARE?

1.  Start met het maken van keuzes

Voor welk ziektebeeld gaat u VBHC implementeren? De volgende criteria kunnen u helpen in het bepalen van uw keuze:

 • Hoge volumes
 • Hoge (maatschappelijke) last
 • Planbare zorg
 • ICHOM-set beschikbaar
 • Maar ook: Wie zijn de gedreven koplopers die met VBHC aan de slag willen?

2. Bepaal uw ambitie qua zorgpadintegratie

Met andere woorden: Wat is uw ambitieniveau ten aanzien van de vertikale as van het VBHC groeipad?

 • Zorg voor een duidelijke afbakening (‘scope’): welk gedeelte van het zorgpad focust u zich op? Gaat het om de diagnose en behandeling of ook om de screening en follow-up?
 • De scope bepaalt welke andere spelers u het beste kunt betrekken. Denk onder andere aan patiënt(verenigingen), andere zorgverleners, zorgverzekeraars, farmaceutische industrie, data- en IT-specialisten.
 • Breng mensen samen en bepaal gezamenlijk de ambitie. Benoem een zorgketenregisseur die dit proces gaat leiden.

3. Bepaal op welke uitkomsten uw organisatie gaat sturen

Met andere woorden: Wat is uw ambitieniveau ten aanzien van de horizontale as van het VBHC groeipad?

Als het gaat om patiëntuitkomsten is er één gouden regel: sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande uitkomstensets. Zo heeft ICHOM al meer dan 20 gevalideerde uitkomstensets ontwikkeld (en dat worden er steeds meer), incl. “reference guide” met indicatoren, definities en PROM-meetinstrumenten.

Is er voor uw ziektebeeld nog geen uitkomstenset (en ook niet in ontwikkeling), ga dan ook pragmatisch te werk. Gebruik bestaande medische indicatoren, die al worden geregistreerd (bijv. DICA). Betrek daarnaast zorgverleners en patiënten bij het definiëren van de aanvullende patiëntuitkomsten. Wees hierbij selectief: met een klein aantal indicatoren maakt u het behapbaar.

4. Werk samen om uitkomsten inzichtelijk te maken

 • Betrek IT- en kwaliteitsspecialisten om alle benodigde uitkomsten te meten. Zorg ook dat deze uitkomsten overzichtelijk worden weergegeven in een dashboard, wat zorgverleners onderling kunnen bespreken.
 • Enthousiasmeer de zorgverleners. Benadruk het doel van de uitkomstenmeting (leren en verbeteren), zodat de zorgverleners de registratie niet ervaren als onnodige administratie, maar als een belangrijk onderdeel van kwaliteitsverbetering.

5. Borg de uitkomstenverbetering

 • Maak (individuele) uitkomsten transparant. Een eerste stap kan zijn om als collectief uitkomsten te meten, en te sturen op collectieve verbeteringen. Wanneer er voldoende onderling vertrouwen is, kunnen individuele metingen nog meer inzicht geven in mogelijke verbeterkansen.
 • Maak het bespreken van uitkomsten onderdeel van vaste overleggen.
 • Maak duidelijke afspraken over verbeterinitiatieven.
 • Creëer een leer- en verbetercultuur. Hierbij is het belangrijk dat ook de meer senior zorgverleners als rolmodel fungeren: hoe gaan zij om met de cijfers? Zijn zij enthousiast om met verbeterinitiatieven aan de slag te gaan?
 • Focus op groei en verbetering van uitkomsten (niet op afstraffen).

VBHC is een veranderproces

Het sturen op zorg (patiëntuitkomsten) en de mate van integratie zijn inhoudelijk van aard. Het hoe ontbreekt. En dat terwijl de toepassing van VBHC vraagt om een wezenlijke verandering. Het is een misvatting dat je het realiseren van verandering er even bij doet, naast je dagelijkse werkzaamheden. Zeker bij een concept als VBHC, wat in de basis gaat om een verandering van sturing en organisatie rond zorgvolume naar sturing en organisatie rond patiëntwaarde. Hierbij worden doelstellingen, processen, structuren en beloningssystematiek aan de kaak gesteld.

Lees hier verder over het managen van de verandering bij de implementatie van VBHC.

HOE KAN VINTURA U HELPEN MET VALUE-BASED HEALTHCARE?

Wij kunnen u en uw organisatie helpen bij de transitie naar Value-Based Healthcare, van VBHC-strategiebepaling tot implementatie. We kijken daarbij naar de waarde voor de patiënt, uw organisatie en de kosten.

We schenken hierbij ook de nodige aandacht aan het verbinden van afdelingen en/of organisaties om samen te werken aan het gezamenlijk doel, namelijk: het verbeteren van de patiëntwaarde. Alleen door het creëren van een open en veilige omgeving, is iedereen in staat om te leren van elkaars fouten en gezamenlijk tot verbeteringen te komen.

Direct aan de slag met Value-Based Healthcare?
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more