Value-Based Healthcare

Hoe kan Vintura u helpen met Value-Based Healthcare?

De toenemende vraag naar en het aanbod van zorgdiensten zet de duurzaamheid van ons zorgstelsel onder druk. Tegelijkertijd verwachten we meer impact en kwaliteit voor de patiënt. We zullen fundamentele veranderingen moeten doorvoeren om onze gezondheidszorg duurzamer, betaalbaarder en patiëntgerichter te maken.

Hoe kunnen we de zorg anders organiseren

Het door Michael Porter geïntroduceerde concept van Value-Based Healthcare (VBHC) geeft antwoord op hoe we de zorg anders kunnen organiseren. VBHC pleit voor het meten van waarde, gedefinieerd als geleverde zorguitkomsten afgezet tegen de kosten in de keten, en het vervolgens transparant maken hiervan.

Lees hier meer over de definitie van Value-Based Healthcare.

Hoe kan Vintura u helpen met Value-Based Healthcare?

Leven er binnen uw zorgorganisatie één of meerdere van deze vraagstukken op het terrein van VBHC:

Ziet u dat de tijd rijp is voor monitoring, sturing en bekostiging op uitkomsten van zorg, zodat kwaliteit ook beloond wordt?

Wordt de zorg rondom bepaalde patiëntgroepen nu te versnipperd aangeboden en wilt u ervoor zorgen zoekt u naar de beste manier om binnen uw organisatie en regionaal te zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek?

Wilt u in uw ziekenhuis aan de slag met Value-based Healthcare, maar zoekt u naar de beste manier om dit op gang te krijgen door het hele organisatie heen?

Ondersteuning op vier manieren

Met deze vragen ondersteunt Vintura op vier manieren:

1. Bepalen van VBHC strategie en inrichten programma.

2. Meetbaar maken van en sturen op uitkomsten.

3. Inrichten en organiseren van integrale zorgpaden intern en in de hele zorgketen.

4. Komen tot passende afspraken met zorgverzekeraars en hier intern op sturen.

Een goede start is essentieel. Lees hier hoe wij helpen bij het implementeren van VBHC.

Hoe vertaal je VBHC naar een scherpe visie en ambitie?

Samen komen we tot de best passende strategische agenda, waarbij Value-based Healthcare geen doel op zich is, maar een bewezen handvat om te komen tot betere patiëntuitkomsten tegen gelijkblijvende of lagere kosten. We zien dat training een belangrijk onderdeel is, om enerzijds bewustzijn te creëren en anderzijds te zorgen voor ambassadeurs die zorgen voor een breed draagvlak in de organisatie.

Binnen VBHC is co-creatie een must. We brengen de relevante stakeholders vanuit verschillende disciplines op een constructieve wijze bij elkaar om functionele silo’s te slechten en tot uitkomstgerichte zorgpaden te komen. Dit betreft zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis, maar we slaan ook een brug naar farma en zorgverzekeraars om gezamenlijk de zorg rond de patiënt te verbeteren en/of te komen tot uitkomstgerichte financiering.

Rapport

Waar te beginnen?

Wilt u in uw ziekenhuis werken met Value-Based Healthcare, maar bent u op zoek naar de beste manier om dit in de hele organisatie op gang te brengen?

Hoe maak je VBHC behaphaar voor je organisatie? Wat zijn de belangrijkste barrières voor de implementatie van VBHC en hoe kunt u deze overbruggen? Lees dit en meer in “VBHC: samen aan de slag”.

Rapport

Hoe nu verder?

We presenteren een uitgebreid rapport dat een integrale kijk geeft op de toepasbaarheid van VBHC in het algemeen, met specifieke deep dives in de ouderenzorg en farma.

Theorie, concepten en observaties gaan vergezeld met een selectie van recente voorbeelden om een directe link naar de praktijk te maken. Voor de leesbaarheid begint elk hoofdstuk met een indrukwekkende infographic als Executive Summary.

Koen vertelt je graag meer over onze visie op Value-Based healthcare