Strategie en portfoliokeuzes in de zorg

Voor de meeste ziekenhuizen is het geen optie om de huidige koers en activiteiten ongewijzigd te continueren. Zorgverzekeraars leggen steeds meer druk op het budget en sturen actief op waar zorg in de keten moet worden geleverd.

Als ziekenhuis zult u keuzes moeten maken hoe u uw ziekenhuis wilt profileren: welke positie u wilt innemen in de zorgketen, op welke doelgroepen het ziekenhuis zich richt en wat u wel en vooral niet meer doet.

Dit tezamen maakt uw ziekenhuis wendbaar en geeft ook in de toekomst bestaansrecht. Een heldere strategie sluit aan bij de missie, geeft richting aan het zorgportfolio, zorgt voor profilering en vertelt ook welke organisatorische keuzes u moet maken om de strategie waar te kunnen maken.

HOE KAN VINTURA U HELPEN MET HET BEPALEN VAN UW STRATEGIE?

Wij kunnen u helpen in het bepalen van de optimale strategie, met het maken van keuzes in het zorgportfolio en het kiezen van de organisatievorm die daarbij past. Vintura ontwikkelt uw strategie samen met mensen uit uw organisatie. Het resultaat is een goed onderbouwde strategie, die ook wordt gedragen door de organisatie.

We geloven dat een strategie niet op zichzelf staat, maar echt meerwaarde heeft wanneer deze aansluit op uw missie, rol in het zorgveld en ambitie en bovendien concreet genoeg is zodat de organisatie ernaar kan handelen.

Een goed strategieproces adresseert de volgende vragen:

  • Missie & Ambitie: wat/wie willen we zijn en wat is onze rol in de zorgketen? Wat willen we bereiken? Wat doen we met Value-Based Healthcare?
  • Markt: wie zijn onze huidige en toekomstige patiënten/cliënten? Wat zijn hun (veranderende) behoeftes en hoe verandert de zorgvraag?
  • Propositie: welke producten/diensten bieden we aan om deze behoeftes in te vullen? Welke keuzes moeten we maken in ons zorgportfolio? Wat is onze waardepropositie? Waarin onderscheiden we ons?
  • Organisatie: welke structuur, proces, kwaliteiten en capaciteiten hebben we nodig om deze proposities goed in te vullen? Welke rol heeft eHealth hierin? Hoe sturen we hierop en welke rapportagestructuur past hierbij?
Strategiemodel gezondheidzorg Vintura
Figuur 1: Elementen strategieproces. ©Vintura

Meer weten over strategie en portfoliokeuzes?

Vintura heeft brede ervaring met het ontwikkelen van strategische plannen in de zorg en het maken van portfolio keuzes. Bekijk hier een selectie van onze eerdere projecten. Wilt u meer informatie of aan de slag met uw strategie of portfolio? Neem dan rechtstreeks contact op met Mark Tolboom.

Wilt u meer informatie of aan de slag met uw strategie of portfolio?
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more