\Cases\Home

Patiëntgerichte heupprothesezorg in een competitieve markt

Met name door vergrijzing neemt het aantal mensen met heupartrose in Nederland sterk toe. Daarmee stijgt de vraag naar heupprotheses. Maar ook het aantal aanbieders van heupprothesiologie neemt toe: zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) eisen een steeds groter marktaandeel op.

Een STZ-ziekenhuis (samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuis) vroeg Vintura om samen een strategisch ondernemingsplan te ontwikkelen, om zo de belangrijke heupprothesezorg aan patiënten uit hun verzorgingsgebied en daarbuiten te kunnen blijven leveren.

Creëren van een gedragen ondernemingsplan

Een strategisch ondernemingsplan geeft richting aan de afdeling Orthopedie binnen de bredere context van het ziekenhuis. Om met de ZBC’s te kunnen concurreren is het namelijk van belang dat het heupcentrum voldoende handelingsvrijheid heeft, waardoor het snel kan schakelen. Vintura ontwikkelt dit plan daarom in samenwerking met de afdeling Orthopedie, en in afstemming met de Raad van Bestuur (RVB) en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Op die manier werken we naar een strategie die gedragen wordt door alle betrokkenen.

Patiëntgerichte heupzorg

Vintura ontwikkelt dit plan daarom in samenwerking met de afdeling Orthopedie, en in afstemming met de Raad van Bestuur (RVB) en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Op die manier werken we naar een strategie die gedragen wordt door alle betrokkenen.

In het ondernemingsplan staat duidelijk wat de visie en missie van het heupcentrum is. De ambities zijn samengevat in concrete KPI’s, waarbij het continu verbeteren van patiëntuitkomsten centraal staat. De processen worden heringericht, wederom met een nadruk op de patiëntbeleving. De ontwikkelde organisatiestructuur zorgt voor voldoende bewegingsvrijheid voor het heupcentrum, met betrokkenheid vanuit de RVB en het MSB.

Hiermee kan de afdeling Orthopedie zich verder richten op het werven en optimaal behandelen van hun heupzorgpatiënten.

Ik hecht grote waarde aan een analytische benadering in mijn werk: een kritische blik, gedegen analyses en geen genoegen nemen met middelmatigheid.