Samenwerkingen in de zorg

Een toekomstbestendig ziekenhuis is een ziekenhuis wat de eigen rol en kerntaken scherp heeft, met een heldere positie in de regio. Sectorbrede uitdagingen en financiële druk kunnen hierdoor beter opgevangen worden.

Wat betekent effectieve samenwerking in de zorg?

Het versterken van de kernrol kan door activiteiten die niet tot de kern behoren elders in de keten te beleggen. Denk hierbij aan het leveren van zorg die ook in de 1e of 1,5e lijn geleverd zou kunnen worden. Een goede samenwerking met een reeks van partijen in het netwerk is hierbij van groot belang. Tegelijk is een compleet en onderling samenhangend aanbod van belang om de patiënt in de eigen regio goed van dienst te kunnen zijn. In onze praktijk merken we dat een goede samenwerking een impuls geeft aan zowel de doelmatigheid van elke partij, als aan de kwaliteit van zorg die het netwerk als geheel levert.

De samenwerking kan in verschillende vormen. Soms in de vorm van een fusie, maar in veel gevallen leveren minder vergaande samenwerkingsvormen dezelfde voordelen met minder complexiteit of maatschappelijke bezwaren. De vorm is afhankelijk van de positie van de samenwerkingspartners, het doel van de samenwerking, het domein van de samenwerking en de inhoud van de samenwerking.

Hoe kan Vintura u helpen?

Wij zien dat een goede samenwerking twee aspecten vraagt die gelijke aandacht verdienen: bouwen aan de oplossing en bouwen aan vertrouwen. Wanneer wij u ondersteunen om met een of meerdere partijen een samenwerking op te zetten of te verdiepen, zullen we aan beide elementen werken. Vaak draagt het gezamenlijk uitwerken van de samenwerking al bij het bouwen aan wederzijds vertrouwen.
Voor het komen tot een samenwerking, hanteren we een helder gefaseerde aanpak. In de aanpak werken we telkens toe naar gedragen beslissingen door alle partijen.

  1. Vaststellen van de doelen en de randvoorwaarden voor samenwerking. Deze kunnen per partij verschillen, zonder contrair aan elkaar te zijn.
  2. Ontwerp van de samenwerking en het juridische construct.
  3. Uitwerken van de benodigde organisatie en governance om zoveel mogelijk uit de samenwerking te halen.
  4. Opzetten van het transitieplan.

Wanneer samenwerking een groot onderdeel vormt van de ziekenhuisstrategie kan het bovendien nodig zijn hiervoor ziekenhuisbreed beleid en coördinatie in te voeren, om consistentie en bestuurbaarheid te bevorderen.

Het bouwen aan vertrouwen doen we gedurende het gehele traject. De basis is hierbij het vertrouwen dat ieder het beste met elkaar voor heeft. Dit bouwen we uit naar het vertrouwen dat iedere partij capabel is en dat zal doen wat afgesproken is. Hiervoor zetten we een aantal concrete instrumenten in:

  • Transparantie creëren over ieders belangen en de win-win die hieruit te halen is.
  • Samenwerking stimuleren van de start, door het gezamenlijk uitwerken van deelonderwerpen.
  • Sturen op quick-wins en het vieren van tussentijdse successen om iedere stap in het traject energiek en aantrekkelijk te houden.

Meer weten en cases?

Vintura heeft in ze zorgsector brede ervaringen met het opzetten en uitwerken van verschillende samenwerkingsvormen in de regionale keten en tussen ziekenhuizen. Zie hieronder enkele voorbeelden van afgeronde projecten. Bekijk hier ál onze eerdere projecten in de zorg.

Wilt u meer informatie of aan de slag met samenwerking in de regio?
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more