Digitalisering en gegevensuitwisseling

Digitalisering en gegevensuitwisseling kunnen de zorg inhoudelijk verbeteren (patiënt-/cliëntgegevens zijn tijdig en op de juiste plek beschikbaar) én kunnen de zorg doelmatiger maken, bijvoorbeeld doordat nieuwe zorgvormen te ondersteunen (wat overigens niet vanzelfsprekend is). Om dit te bereiken, moet standaarden worden ontwikkeld en geïmplementeerd en zijn grote (regionale) investeringen in ICT nodig. Naast deze loco-regionale acties, moet de wetgeving worden aangepast zodat zorgprofessionals patiëntgegevens ook met elkaar mogen delen.

De belangrijkste vraagstukken

  • Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe zorgvormen (bijv. hybride) daadwerkelijk bijdragen aan de benodigde doelmatigheidsverbetering?
  • Wat is ervoor nodig om daadwerkelijk hybride te gaan werken?
  • Hoe kunnen zorginstellingen slim gebruik maken van de schaarse mensen en middelen (en dus ook: hoe voorkomen we dat iedereen zelf gaat pionieren)?

Wat wij denken dat nodig is om de ambitie te realiseren

  • Investeren in het gebruik van nieuwe technologieën door zorgverleners en patiënten/mantelzorgers (bijv. aan de hand van het gedragsmodel van Balm: begrijpen, willen, kunnen en doen)
  • Eenheid van taal/definities om elektronische uitwisseling van patiëntgegevens tussen/binnen alle zorgsectoren mogelijk te maken
  • Bundelen van kennis en ervaring om ICT-vraagstukken regionaal te kunnen adresseren
  • Geobjectiveerd selecteren en prioriteren van zorginnovaties (voorkomen van wildgroei aan allerlei applicaties)
Vintura_Integraal zorgakkoord uitgelegd_Zorgtransformatiemodel van ZN
Figuur 1: Zorgtransformatiemodel (ZN, 2022)

Vintura ondersteunt om hier concreet mee aan de slag te gaan

Vintura heeft ruime ervaring met het komen tot zorginnovaties en inclusief effectmetingen. Zie hieronder enkele voorbeelden van afgeronde projecten.

Ben u geïnteresseerd en wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan verder over hoe we meer zorginformatie voor patiënten beschikbaar maken en we samen komen tot inventieve oplossingen.

Vintura_Integraal-zorgakkoord-uitgelegd_hybryde-zorg-2
Door complexe vraagstukken terug te brengen naar de kern, blijkt dat de oplossing vaak dichter bij is dan we in eerste instantie dachten.
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more