\Cases\Home

Ontwikkeling van de digitale strategie van een toonaangevend STZ-ziekenhuis

Anders en slimmer

Zorginstellingen moeten alle zeilen bijzetten om de toekomstige zorgvraag te kunnen beantwoorden. Want de zorgvraag neemt niet alleen toe, ook het aantal zorgprofessionals neemt relatief gezien af. Als we willen dat toekomstige patiënten toegang tot de zorg blijven hebben, moeten we de zorg anders en slimmer gaan inrichten op een manier waarbij de hoeveelheid geleverde zorg per zorgmedewerker ook écht omhooggaat.

Binnen dit kader vroeg een toonaangevend ziekenhuis, Vintura om ondersteuning bij het ontwikkelen van de nieuwe digitale strategie voor de komende vijf jaar.

Méér dan applicaties

Om de zorg in een groot toonaangevend ziekenhuis te kunnen blijven leveren, heeft Vintura samen met zorgprofessionals en ICT’ers de nieuwe digitale strategie voor de komende vijf jaar ontwikkeld. Deze strategie beschrijft de uitdagingen waar het ziekenhuis mee te maken heeft en hoe dit in de komende jaren vanuit digitaal perspectief het hoofd gaat bieden. Niet alleen met slimme applicaties, maar ook door méér en slimmer gebruik te maken van data.

De primaire focus lag hierbij niet op het verhogen van de kwaliteit van zorg, maar op het verhogen van de productiviteit met meer zorg per zorgprofessional.

Adoptie en adaptie aan de hand van zes thema’s

Aan de hand van zes thema’s gaat het ziekenhuis aan de slag met concrete projecten die daadwerkelijk impact hebben en herkenbaar zijn voor de zorgprofessionals.

Eén van de grootste uitdagingen rondom digitalisering is dat de factor “mens” nog wel eens onderbelicht raakt. Niet zelden schaffen ziekenhuizen applicaties aan (adoptie), maar vergeten dat mensen met deze toepassingen moeten, kunnen en willen werken (adaptie). In deze valkuil zijn we niet getrapt, want met de inzet van digitale koplopers zoals medisch specialisten, verpleegkundigen, polimedewerkers en digitale coaches voor patiënten, zet het ziekenhuis maximaal in op de adaptie van nieuwe technologieën.

Ik hecht grote waarde aan een analytische benadering in mijn werk: een kritische blik, gedegen analyses en geen genoegen nemen met middelmatigheid.