Regionale samenwerking

“Passende zorg is de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Partijen maken daarom regiobeelden op basis waarvan zij concrete regioplannen opstellen met afspraken over samenwerking. Zo organiseren zij de nodige transformaties met als doel de integrale gezondheidszorg in de regio te waarborgen waarin de inwoner en patiënt centraal gesteld is.”

De belangrijkste vraagstukken

  • Voor het realiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is samenwerking in de regionale keten nodig; zowel binnen het zorgdomein als met gemeenten.
  • De toegankelijkheid van de spoedzorg staat onder druk. Dit vraagt om afspraken over o.a. het voorkomen van zorg, triage & coördinatie en het gebruiken van elkaars expertise en faciliteiten. Het differentiëren van de acute zorgvraag naar complexiteit inclusief de daarvoor benodigde expertise en faciliteiten vraagt om nadere uitwerking.
  • De snelheid van de ontwikkeling in diagnostiek en behandelmogelijkheden vraagt om differentiatie & concentratie van het zorgaanbod om zo de kwaliteit, continuïteit en innoverend vermogen van zorgaanbieders te waarborgen.

Wat wij denken dat nodig is om de ambitie te realiseren

  • De zorg zal transformeren en daarmee in potentie ook de rol en het profiel van zorgaanbieders. Begin daarom het bouwen aan onderling vertrouwen en begrip voor elkaars belangen en mandaat. Het is mensenwerk! Heb oog voor de menselijke factor, individuele behoeften, motivatie en persoonlijke stijlen.
  • Het definiëren van de juiste regio is van belang: voorkom een Poolse landdag. Bij het bepalen van de gesprekspartners is het daarom van belang breed te starten en vervolgens zo snel als mogelijk rollen en verantwoordelijkheden per onderdeel te benoemen.
  • Zorg ervoor om ook vanaf de start bij grote vraagstukken als de 2 marktleider zorgverzekeraars met een gelijkgerichte visie aan tafel te zitten. Transformatie is daarbij iets van de lange termijn: ontkoppel de transformatie expliciet van eventuele korte termijn vraagstukken die ook spelen.
  • Besef dat een gedeeld objectief beeld belangrijk is, maar niet zonder meer gezamenlijkheid oplevert. Moeilijke keuzes volgen doorgaans niet uit objectivering en consensus. Een succesvol regioplan vereist daarom continue aandacht voor inhoud, proces en relatie.
Vintura_Integraal zorgakkoord uitgelegd_regionale samenwerking_zorgaanbod_zorgvraag
Figuur 1: Ontwikkelingen in de zorgvraag en -aanbod vanuit het perspectief van het ziekenhuis.

Vintura ondersteunt om hier concreet mee aan de slag te gaan

Vintura heeft kennis en ervaring met het opzetten en uitwerken van samenwerkingsvormen in de regionale zorgketen. Zie hieronder enkele voorbeelden van afgeronde projecten.

Verbeteren van de regionale samenwerking tussen huisartsen, VVT en ziekenhuis rondom de zorg voor kwetsbare ouderen / lees meer

Toekomstbestendige regionale infrastructuur voor Medisch Specialistische Zorg / lees meer

Uitvoeren van een impactanalyse van regionale samenwerking /lees meer

Meer weten?

Ben u geïnteresseerd en wilt u meer weten over dit onderwerp? Download dan de PDF met onze kijk op regionale samenwerking binnen het Integraal Zorgakkoord

  • De PDF wordt niet naar u opgestuurd. U vindt de downloadlink op de volgende pagina.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontwikkelen van gedragen oplossingen voor complexe problemen in het sociale domein vanuit een zorghart en een business hoofd is waar ik naar streef.
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more