\Cases\Home

Een nieuwe manier van werken bij een grote uitvoeringsorganisatie

ONTEVREDENHEID BIJ KLANT EN MEDEWERKERS

Vanwege de veranderende beroepsbevolking verandert de manier van het beoordelen van arbeidsongeschiktheid. De stafafdeling van een grote uitvoeringsorganisatie, dat kaders, expertise en opleidingen levert om deze beoordelingen juist uit te voeren, moet daarom óók veranderen om aan de behoefte van de uitvoerders van de beoordeling te kunnen voldoen.

Daarnaast worstelt de afdeling met zijn identiteit, veel medewerkers zijn ontevreden en er heerst een cultuur van confrontaties vermijden, gelatenheid, en weinig zelfreflectie. 

De vraag aan Vintura was om de afdeling ‘vriendelijk wakker te schudden’ om zo iedereen bewust te maken van de benodigde verandering en om deze verandering ook te begeleiden.

VINTURA HELPT DE VERANDERING TE DOORLEVEN

We hebben een startfoto opgesteld, aan de hand van verscheidene interviews en surveys, waarin de huidige situatie geduid werd. Met behulp van spiegelgesprekken hebben we getoetst wat de meest voorkomende problemen waren en hebben we een aanzet gedaan voor de benodigde ‘mindset’ verandering. 

Samen met het MT hebben we een toekomstbeeld geschetst van de benodigde verandering en een veranderplan opgesteld. 

Tegelijkertijd hebben we ‘change teams’ opgezet om de afdelingen mee te nemen in de benodigde verandering en om een constante bron van feedback te ontvangen en terug te geven aan de afdelingen. 

DE VAARDIGHEDEN OM TE BLIJVEN MEEBEWEGEN

De stafafdeling volgt het veranderplan en staat middenin de verandering. Er zijn een aantal mooie voorbeelden van hoe medewerkers ‘de nieuwe manier van werken’ hebben omarmd. 

Het MT heeft grip op wat er op de afdelingen leeft en wat hun behoefte is en kan hier gepast op inspelen. 

In de toekomst zal de buitenwereld blijven veranderen en de afdeling zal zich moeten blijven aanpassen hieraan. Zij hebben nu de juiste vaardigheden om zulke veranderingen te signaleren en zelf op te pakken. 

Ontwikkelen van gedragen oplossingen voor complexe problemen in het sociale domein vanuit een zorghart en een business hoofd is waar ik naar streef.