\Cases\Home

De polikliniek klaarmaken voor COVID-19 en de toekomst – zorgpadvernieuwing

Tijdens de eerste COVID-19 golf moest er noodgedwongen veel zorg worden afgeschaald. Om tóch zorg te kunnen blijven bieden aan patiënten, werden er door ziekenhuizen veel vernieuwingen in zorgpaden doorgevoerd.

Verantwoord minder polibezoeken realiseren

Vintura is gevraagd het Bravis Ziekenhuis te ondersteunen om de ingezette vernieuwing te bestendigen én samen met vakgroepen in kaart te brengen welke vernieuwing er nog meer mogelijk is. Met als doel om zorg te kunnen blijven bieden met inachtneming van de 1,5 meter maatregel, bij een tweede golf zo min mogelijk zorg af te hoeven schalen én om op langere termijn aan de groeiende zorgvraag in de regio te kunnen blijven voldoen.

Innovaties uitwerken in co-creatie met de vakgroepen

Door middel van onderzoek onder patiënten is inzichtelijk gemaakt in welke mate zorgvernieuwing passend is bij de verschillende patiëntgroepen. Voor de vakgroepen zijn er werksessies georganiseerd waarin medisch specialisten, medisch managers, zorgmanagers, secretaresses en verpleegkundigen met elkaar in kaart hebben gebracht:

  • Welke innovaties passen binnen de zorgpaden van de grootste diagnosegroepen en specifieke patiëntenpopulatie  
  • Wat de impact is op het verminderen van het aantal fysieke bezoeken en het aantal herhaalbezoeken  
  • Wat de voornaamste succesfactoren en barrières zijn voor implementatie 

Iedere vakgroep had zicht op concrete vernieuwingen en een implementatieplan inclusief een financiële doorrekening. Ook heeft Vintura een intuïtieve monitor opgesteld om de voortgang gedurende de implementatie bij te houden en het gesprek over continu leren en verbeteren in de vakgroep te faciliteren.

Van afschalen naar omschalen

Met de voorgestelde interventies bij iedere vakgroep kan het ziekenhuis ongeveer 25% van de fysieke polibezoeken verminderen zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de patiënt of voor de financiën van het ziekenhuis. Dankzij co-creatie met de vakgroepen en actieve betrekking van alle interne stakeholders, heerst er in het ziekenhuis een gezamenlijk enthousiasme om met de implementatie aan de slag te gaan. Door dit project kan het ziekenhuis het overgrote deel van de reguliere poliklinische zorg continueren tijdens de COVID-19 crisis. Een belangrijke bijvangst van dit project is het ontstaan van een dialoog binnen de vakgroepen over praktijkvariatie. Hiermee kan het continu leren en verbeteren van zorg worden vormgegeven.

Ontwikkelen van gedragen oplossingen voor complexe problemen in het sociale domein vanuit een zorghart en een business hoofd is waar ik naar streef.