\Cases\Home

Zorgconcept als basis voor proces- en organisatie inrichting

Richting voor ontwikkeling

In het fusietraject tussen twee oncologische partijen werd er gezocht naar houvast en richting voor de ontwikkeling van gezamenlijke processen en organisatie. Dit waren hun kernvragen: “Wat wordt onze onderscheidende propositie?” en “Wat betekent dat dan voor de patiënt, onze medewerkers, onze processen, keuzes en gedrag?”. Vintura werd gevraagd een onderscheidend, inspirerend en richtinggevend zorgconcept te ontwikkelen.

Wat staat er in een zorgconcept?

Samen met het team stelden we eerst de exacte definitie van het zorgconcept vast: “Wat is het nu precies en wat moet er dus in staan?”. Ook formuleerden we de gezamenlijk missie van beide partijen. Daarna bepaalden we aan de hand van een patiënt-flow (van verwijzing tot nazorg) voor iedere stap hoe we de betreffende elementen van een zorgconcept konden invullen. In meerdere multidisciplinaire teams, waaronder ook een team van patiënten, is gewerkt aan de invulling van het concept. Daarbij zijn we lastige discussies en moeilijke keuzes niet uit de weg gegaan.

Concrete doorvertaling zorgconcept

Het concept is door vertaald naar een externe versie, gericht op patiënten en wat zij mogen verwachten. Daarnaast is er een interne versie die concrete handvatten biedt voor de dagelijkse praktijk en gedrag dat we van elkaar verwachten. Het geheel vormt inderdaad de heldere en gedragen basis die werd gezocht.