\Cases\Home

Duurzame resultaatverbetering door een nieuwe manier van werken t.a.v. inkoop

RESULTAATVERBETERING OM INVESTERINGSRUIMTE TE BORGEN

Het ziekenhuis heeft in de nieuwe strategie substantiële investeringen opgenomen en wil het operationeel resultaat verbeteren om de investeringsruimte veilig te stellen. Hiertoe wilde het ziekenhuis een resultaatsverbeteringsprogramma opstarten over de volle breedte van de bedrijfsvoering (ondersteunend en zorg). Vintura werd gevraagd te ondersteunen bij het voorbereiden én realiseren / verzilveren van de gewenste resultaatverbetering. Om belangen nog meer met elkaar in lijn te brengen is een deel van de vergoeding gekoppeld aan de projectresultaten. 

EEN TOEGESNEDEN AANPAK PER CATEGORIE O.B.V. INZICHT

Als onderdeel van het bredere programma hebben we samen met de inkoopafdeling van het ziekenhuis een aanpak gedefinieerd waarbij stapsgewijs zes inkoopcategorieën onder de loep zijn genomen (facilitair, vastgoed, ICT, inhuur, lab, medische hulpmiddelen en medische apparatuur)​.

De eerste fase bestond uit het analyseren van de uitgaven, markt en leveranciersrelaties. Op basis hiervan is een passende aanpak en doelstelling per categorie vastgesteld. Dit varieerde van verminderen van verbruik, tot standaardisatie van specificaties en zelfs het openbreken en heronderhandelen van contracten. Hierbij werden alle lagen van de organisatie betrokken (inclusief de RvB).

REALISATIE VAN DOEL DOOR TOEKOMSTBESTENDIGE WERKWIJZE

De initieel gestelde doelstelling van 3% van de inkoopwaarde (2,5 miljoen) is ruim behaald. Door de nieuwe, multidisciplinaire manier van werken, waarbij zorgprofessionals nauwer worden betrokken, is het gevoel ontstaan dat er nog meer in zit. (“Het is niet meer een feestje van inkoop.”)​

Cruciaal is gebleken dat het in de aanpak niet alleen draait om het verlagen van de inkoopkosten, maar om de totale kosten (gebruik, onderhoud, etc.) inclusief de ervaren kwaliteit door zorgprofessional en patiënt. Belangrijk is dat besluitvorming dan zo is ingericht dat verbetering ook tot stand komt als het voor een bepaald onderdeel een achteruitgang betekent, maar voor het totaal een winst

Ik heb een mening en draag het hart op de tong, maar blijf open staan voor het verhaal van een ander.