\Cases\Home

Passende zorg dicht bij huis voor ouderen en chronische patiënten

Zoeken naar invulling van poliklinische zorg

Een regionaal ziekenhuis heeft besloten de klinische zorg te concentreren op één van de twee locaties. Hierdoor hebben burgers van één woonplaats het idee dat het ziekenhuis verdwijnt. De belofte vanuit de gemeente is daarom dat er wel een polikliniek achterblijft.

Het vraagstuk voor het ziekenhuis is hoe aan deze belofte zinvol invulling gegeven kan worden. De wens is immers concentratie van zorg en niet het in stand houden van twee locaties. De vraag aan Vintura is om samen met medisch specialisten en belanghebbenden in de betreffende woonplaats invulling te geven aan het toekomstige poliklinische zorgaanbod.

Zorgplein samen met ketenpartners

Na interviews met belanghebbenden binnen en buiten het ziekenhuis, hebben we eerst de contouren geschetst van het toekomstige zorgaanbod in deze plaats. In samenhang met een uitgebreide data-analyse over de ontwikkeling van de zorgvraag, konden zo doelgroepen en criteria geformuleerd worden.

Hierna is met de vakgroepen die naar verwachting een rol blijven hebben in de lokale fysieke zorg in de woonplaats het zorgaanbod verder ingevuld en gekwantificeerd. Dit is opnieuw besproken met de externe zorgpartners. Op deze manier is het concept Zorgplein geboren.

Passend aanbod voor inwoners

De inwoners van de woonplaats kunnen met het Zorgplein rekenen op een passend en ook integraal zorgaanbod dicht bij huis. Voor zorg die minder vaak voorkomt, kunnen zij bij de andere ziekenhuislocatie terecht.

Het Zorgplein biedt de ruimte aan partners van het ziekenhuis om ook hier activiteiten te ontplooien. Dit geeft perspectief op integrale zorgconcepten, waardoor de patiënt uiteindelijk naadloze zorg ervaart. Het Zorgplein richt zich specifiek op oudere patiënten en chronische patiënten. Met het nieuwe concept in de hand kan het ziekenhuis de nieuwbouw voor geconcentreerde zorg en de bouw van het Zorgplein verder gaan vormgeven.

Ontwikkelen van gedragen oplossingen voor complexe problemen in het sociale domein vanuit een zorghart en een business hoofd is waar ik naar streef.