\Cases\Home

Verkenning verbetering samenwerking eerste lijn/VVT en Ziekenhuis rondom kwetsbare ouderen 

Dit STZ Ziekenhuis in kwestie heeft de ambitie om de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verhogen en tegelijkertijd de zorg toekomstbestendig maken. Daarom is het van belang goed zicht te krijgen op de doelgroep kwetsbare ouderen inclusief de zorgverlening van partijen uit de eerste lijn en VVT-instellingen die ook zorg aan deze doelgroep leveren.

Toekomstbestendige zorg kwetsbare ouderen

Het ziekenhuis heeft daarom aan Vintura gevraagd om de doelgroep beter in kaart te brengen en de werkwijze van zorgverlening in de eerste lijn en VVT (met name rondom in- en uitstroom van het ziekenhuis) in beeld te brengen om tot concrete aanbevelingen te komen.

Advies voor verbetering samenwerking

Kwantitatieve analyse en interviews met eerste lijn/VVT zorgverleners, resulterend in vier concrete aanbevelingen:

  1. Krijg beter inzicht in de persoonlijke situatie van de patiënt
  2. Maak betere regie-afspraken rondom het moment van ontslag met huisartsen-praktijken en VVT-instellingen
  3. Vertaal de wederzijds gedragen protocollen naar heldere en duidelijke werkafspraken voor de in- en uitstroom van kwetsbare ouderen
  4. Wissel structureel ervaringen uit tussen de eerste en tweede lijn. Dit draagt bij aan het beter op elkaar afstemmen van de in- en uitstroom

Verbetering van zorg voor kwetsbare oudere

Het onderzoek maakt deel uit van de brede beweging van het ziekenhuis om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Intern heeft het ziekenhuis allerlei projecten lopen om de zorg te verbeteren.  Door kortere lijnen tussen het ziekenhuis en de eerste lijn/VVT kan de afweging voor een opname en welke behandelingen of onderzoeken dan waarde toevoegen beter worden gemaakt. Vanuit beide kanten is de bereidheid om de lijnen te verkorten groot en daar wordt dan ook in de komende tijd een vervolg aan gegeven.

Ik geloof niet in het ‘kan niet’ of ‘onmogelijk’: samen is het altijd mogelijk om een stap vooruit te zetten.