\Cases\Home

Optimaal benutten van de capaciteit

De toegangsnormen moeten worden gehaald

Dit ziekenhuis heeft moeite om continu de landelijk geldende normen voor toegangstijden te behalen en zo haar belofte naar de markt waar te maken. Dit wordt veroorzaakt door het niet optimaal en flexibel benutten van de beschikbare capaciteit in de zorgketen. Het ziekenhuis heeft Vintura gevraagd om samen met hen te bepalen hoe ze integrale capaciteitsplanning kunnen in zetten om de geschetste problemen op te lossen en welke strategische keuzes hiervoor nodig zijn.

Samen bepalen we de uitgangspunten voor integrale capaciteit

Om te komen tot de juiste en gedragen oplossingen hebben we ervoor gekozen om voor een multidisciplinaire groep van 25 mensen een werksessie te organiseren. Van te voren is door middel van een reeks interviews een goed beeld ontstaan van de situatie, de knelpunten, de mogelijkheden en de wensen. In de sessie hebben we een stilgestaan bij wat integrale capaciteitsplanning nu eigenlijk is en wat het voor hen kan brengen. Daarna is de strategie van het ziekenhuis vertaald in een aantal beleidsuitgangspunten waaraan de nieuwe manier van plannen dient te voldoen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de patiënt centraal staat, ook als dit resulteert in een lagere bezetting van de capaciteit.

Startpunt voor ‘goed geregelde zorg’

Tijdens deze korte opdracht zijn wij samen met de klant in staat geweest om:

  • duidelijkheid te creëren over het probleem,
  • te bepalen welke maatregelen er nodig zijn om het probleem het hoofd te bieden en
  • een heldere volgorde van acties te definiëren om het probleem te gaan oplossen.

Dit alles wordt gedragen door de verschillende partijen (bestuurders, artsen, verpleegkundige en planners).

Het ziekenhuis is nu zelf bezig om de eerste stappen richting integraal capaciteitsmanagement te implementeren en op deze manier patiënten binnen de geldende toegangsnormen te kunnen helpen, de capaciteit beter te benutten en duidelijk inzicht in de prestatie van de afdeling.

Uiteindelijk zal dit resulteren in betere, sneller toegankelijkere zorg voor de patiënt.