\Cases\Home

Verbeterprogramma voor Market Access

Waarom is een EMEA- breed verbeterprogramma nodig?

Een wereldwijde farmaceut had meerdere uitdagingen op het gebied van ‘Market Access’ binnen de EMEA-regio. De ‘Market Access’-functie was nieuw binnen de organisatie, onderbezet en niet zichtbaar. Ook waren de rollen en verantwoordelijkheden van deze functie niet altijd duidelijk. Tenslotte waren er verbeteringen aan te brengen in de kennisbundeling en het gebruik van de al aanwezige ervaring.

De werkdruk voor Market Access nam toe door nieuwe product lanceringen en aankomende heronderhandelingen. Het was van belang dat de functie snel werd verbeterd. De farmaceut vroeg Vintura daarom om verbetergebieden te identificeren voor de Market Access functie en om de transnationale teams te ondersteunen om tot pragmatische oplossingen te komen.

Betrekken van stakeholders

We zijn gestart met een onderzoek onder de leiders van de functies om verbetergebieden te identificeren en prioriteren. Samen met een kernteam dat bestond uit de belangrijkste stakeholders, hebben we vervolgens een verbeterprogramma opgezet. Dit programma bestond uit vijf verschillende werkstromen, geleid door de klant en ondersteund door Vintura. Onze focus lag hierbij op het komen tot pragmatische, uitvoerbare oplossingen en het realiseren van persoonlijke ontwikkeling in het programma.

Nadat we de uitkomsten hadden besproken en geëvalueerd met de lokale functioneel leiders, hebben we een finale richting bepaald. Tijdens deze evaluatie lieten we ook alle gevoeligheden aan bod komen, om zo een groter draagvlak te creëren voor de gekozen oplossingen.

Klaar voor toekomstige uitdagingen

Vanuit de verbetergebieden zijn we gekomen tot een zowel simpel als solide programma, waarbij de geïdentificeerde problemen getackeld konden worden. Nu, een jaar later, is de zichtbaarheid van de Market Access functie aanzienlijk verbeterd. De functie is efficiënter, effectiever en meer leidend geworden. De missie en visie van de functie is helder, de ‘governance’ is beter en de kerncompetenties en capaciteiten binnen de functie zijn verbeterd.