\Cases\Home

Care@Home: Hoe breng je ziekenhuiszorg naar huis?

Verplaatsing van ziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg of naar huis is een belangrijke ontwikkeling in Nederland. Oncologie is een van de domeinen waarbinnen dit gebeurt; vanuit het perspectief van de patiënt, onze maatschappij en het ziekenhuis zijn verschillende redenen waarom thuisbehandeling wenselijk is en redenen waarom deze ontwikkeling zelfs noodzakelijk is.

Care@home omdat Patient, maatschappij en ziekenhuis het willen

Verplaatsing van ziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg of naar huis is een belangrijke ontwikkeling in Nederland. Oncologie is een van de domeinen waarbinnen dit gebeurt; vanuit het perspectief van de patiënt, onze maatschappij en het ziekenhuis zijn verschillende redenen waarom thuisbehandeling (soms niet) wenselijk is en redenen waarom deze ontwikkeling zelfs noodzakelijk is. Ook vanuit de farmaceutische wereld wordt er naar nieuwe behandelopties gekeken. Roche wil een speler zijn in deze transitie en actief meedenken over verbeterde zorg én betaalbaarheid. Roche en Vintura werkten daarom samen met drie partnerziekenhuizen aan een basisconcept voor thuistoedieningen.

BLAUWDRUK VOOR (ONCOLOGISCH) THUISTOEDIENINGEN

Heldere afspraken, tijdigheid en eigenaarschap van alle betrokkenen zijn belangrijk om de nieuwe manier van werken mogelijk te maken. Het exacte zorgpad verschilt uiteraard voor elk ziekenhuis.
Voor het ontwerp en de implementatie zagen we een vijftal succesfactoren welke cruciaal zijn voor kwaliteit, veiligheid en vertrouwen:

  • Gestructureerde aanpak
  • Brede betrokkenheid
  • Kwaliteit en veiligheid voorop
  • Concrete gezamenlijke keuzes
  • Behoud van momentum

Daarnaast is er een business case gemaakt waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria zijn meegenomen.

3 PILOTS, BIJEENKOMST EN WHITE PAPER VOOR KENNISDELING​

Twee van de drie pilots zijn succesvol gestart, de derde zal binnenkort van start gaan. Inmiddels wordt er al (met zorgverzekeraars) gesproken over bredere uitrol. Naast het opzetten van de pilots was ook het doel om stakeholders bij elkaar te brengen om van elkaar te leren.. Er zijn namelijk nog veel vragen en uitdagingen, en er is veel behoefte om kennis en ervaringen te delen. Er is ook een bijeenkomst geweest bij Roche met 14 ziekenhuizen en 1 zorgverzekeraar. Daarnaast werd een white paper geschreven. Vervolgstap is een maatschappelijke business case om Care@Home in bredere context te plaatsen.