\Cases\Home

Training op maat om waardegedreven zorg te borgen in de praktijk

Ambitie Waardegedreven zorg

Met het oog op invulling van haar visie om dichtbij de patiënt te zijn, zet een algemeen ziekenhuis zich in op verbetering van ketenzorg. De principes van Value-Based Healthcare – integrale samenwerking; sturen op uitkomsten; samen verbeteren – zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Het ziekenhuis heeft inmiddels voor enkele van haar patiëntgroepen, onder begeleiding van Vintura, met succes de ketensamenwerking verbeterd, startend vanuit patiëntuitkomsten. Het ziekenhuis wil nu deze manier van werken verder borgen in haar organisatie.

Vintura is gevraagd om hierbij te ondersteunen en kennis en ervaring over te dragen aan projectleiders.

Training voor projectleiders

Samen met een multidisciplinair team heeft Vintura een aanpak en training op maat opgesteld voor het realiseren van ‘VBHC Zorgpaden.’ Hierbij zijn de filosofie van het ziekenhuis, succesvolle pilots en eigen ervaring meegenomen.

Belangrijkste onderwerpen van de training zijn:

  • opstart: scope, doel, team;
  • ontwerp: verbeterpotentieel;
  • uitwerking: gedragen (transmuraal) zorgpad;
  • implementatie: communicatie, opvolging en inpassing in de praktijk.

Een groep projectleiders is aan de hand van dit trainingsprogramma direct met hun eigen zorgpaden aan de slag gegaan.

Duurzame borging met interne ambassadeurs

Juist door de directe toepassing van (theoretische) concepten in de eigen praktijk, zijn deelnemers in staat geweest om zelf de impact te ervaren en met elkaar en Vintura te sparren over obstakels in de praktijk en deze ook te overkomen. Het resultaat is een groep professionals, verspreid over verschillende vakgroepen, die voor deze nieuwe manier van werken een actieve ambassadeursrol oppakt.

Doordat er ook aandacht was voor ‘train-the-trainer’, is een aantal professionals nu ook in staat om collega’s op hun beurt mee te nemen, waardoor een positieve olievlekwerking is ontstaan.