\Cases\Home

Medical Affairs helpen met de overgang naar waardegedreven discussies

De transformatie van Medical Affairs afdeling voor een uiterst innovatieve, baanbrekende therapie. Van wetenschappelijke discussies naar discussies over de waarde van het geneesmiddel. Deze transformatie wordt gemaakt door te focussen op verbeterde patiëntuitkomsten, een correct zorgpad en het gebruik van gezondheidseconomische data.

transformatie Medical Affairs

De Medical Affairs afdeling van verschillende Europese landen van een internationaal biofarmaceutisch bedrijf kreeg steeds meer vragen over de prijs van een geneesmiddel. Hoe verleg je in gesprekken met stakeholders de focus naar de waarde van een geneesmiddel? En hoe maak je die waarde inzichtelijk? ‘De klant schakelde Vintura in, omdat wij de know how hebben hoe je de waarde van een therapie in gesprekken met stakeholders inbrengt en een omslag in denken realiseert. Doel was focussen op betere patiëntuitkomsten en een correct zorgpad, terwijl we bij elke stap de waarde van het geneesmiddel benoemen.

We bouwen een sterke, hechte band op

‘We zijn continu in contact met de klant, werken op basis van co-creatie en hebben regelmatig face-to-face contact voor overleg en kennisuitwisseling. Vintura onderscheidt zich in de wijze waarop ze met klanten samenwerkt: wij zien de klant als de expert en werken altijd samen. Zo komen we tot de beste oplossingen en bouwen we bovendien een sterke, hechte band op met elkaar.

De eerste fase bestond uit de co-creatie van een duidelijk verhaal over de waarde van het geneesmiddel, gebaseerd op patiëntuitkomsten en met het gebruik van gezondheidseconomische data. Workshops met verschillende Europese landen – in samenwerking met Prof. Lieven Annemans* stellen de klant in staat de transformatie te maken.

Waardegedreven gesprekken

Medical Affairs is nu beter in staat waarde gedreven gesprekken te voeren en weet zij – dankzij interne samenwerking – efficiënter kennis te delen.

De implementatie van de vernieuwde waardeboodschap bestaat uit een verdergaande samenwerking tussen Europese landen. Medical Science Liaisons (MSLs) voelen zich beter toegerust om meer dan alleen wetenschappelijke thema’s te bespreken. Voor patiënten is de impact het grootste: het volgen van het juiste zorgpad zorgt ervoor dat de patiënt altijd de juiste behandeling krijgt, welke aansluit bij de status van de ziekte. Hierdoor kunnen nieuwe (en kostbare) events worden voorkomen.

Medical Affairs helpen met de overgang naar waardegedreven gesprekken
Figuur 1: Transformatie van Medical Affairs. ©Vintura

*) Lieven Annemans is professor gezondheidseconomie aan de Universiteit Gent en expert gezondheidseconomie bij Vintura.