\Cases\Home

Bouwen aan de reputatie van de Nederlandse farma industrie

Samenwerken aan een duurzaam zorgsysteem

Het Nederlandse zorgsysteem staat onder druk; hoe houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk? In het publieke debat worden de stijgende kosten voor innovatieve medicijnen, en aanverwant ook de rol van de farma industrie, als belangrijkste bedreiging ervaren voor een duurzaam zorgsysteem.

De klant, een internationaal farmaceutisch bedrijf met een vestiging in Nederland, heeft Vintura gevraagd om te onderzoeken hoe ze de huidige (negatieve) perceptie kunnen herstellen met als doel om met andere stakeholders in de zorg samen te werken aan oplossingen voor een duurzaam zorgsysteem.

Luisteren om te begrijpen & Te verbinden

We hebben allereerst geluisterd naar stakeholders in het zorgveld en media, middels live interviews en desktop onderzoek, om te begrijpen wat:

  • de onderliggende drijvers zijn voor het gebrek aan vertrouwen jegens farma;
  • er moet veranderen om tot een duurzaam zorgstelsel te komen, en wat hierin de rol van farma zou moeten zijn;
  • farma als eerste stappen concreet kan doen om als start tot constructieve dialogen te komen.

In verschillende sessies met de klant (Nederlands leiderschapsteam) bediscussieerden we de uitkomsten en de aanpak tot stakeholderbenadering.

Vertrouwd partnership als eerste stap

De klant heeft de ambitie uitgesproken een verschil te willen maken en het beeld van farma in Nederland positief te beïnvloeden. Met een concreet stappenplan hebben we de klant geholpen om eerste acties te definiëren. De basis van gezamenlijke oplossingen en het bouwen aan een vertrouwd partnership is door zelf bereidheid tot verandering te laten zien. Omdat het een sectorbrede uitdaging betreft, gaan we de klant ook helpen om dit samen met andere (grote) farmaspelers aan te pakken.

Dit project past dan ook goed binnen de missie van Vintura om stakeholders dichter bij elkaar te brengen om samen te werken aan duurzame zorg.

Ik zet me in voor effectieve samenwerkingen en de juiste zorg op de juiste plek.