\Cases\Home

Verbeteren van een operatie procedure op wereldschaal

Complexe operatie anders in elk land

De klant is een grote leverancier van medische apparatuur uit de USA. Ze leveren instrumenten en implantaten die na een hersenoperatie het leven van patiënten aanzienlijk verbeteren. De leverancier vraagt Vintura internationaal te onderzoeken op welke manier chirurgen de materialen implanteren. Door operaties onderling te vergelijken wil de klant de chirurgen helpen met het vinden van verbeteringen in hun procedure.

Internationaal onderzoek en publicaties

Voor het project zetten we samen met een aantal betrokken chirurgen een procedure model op. In dit model staan de belangrijkste stappen tijdens de operatie beschreven en de mogelijk manieren waarop chirurgen deze stappen uitvoeren. Op basis van dit model brengen we samen met de klant honderden procedures in kaart over de gehele wereld. Op basis hiervan hebben we inzicht gegeven in de verschillende operatie procedures en de achterliggende redenen. Uitkomsten zijn gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

App helpt chirurgen hun operatie te verbeteren

Vintura ontwikkelt vervolgens een iPad app waarmee chirurgen de uitkomsten toe kunnen passen in hun eigen praktijk. Deze app stelt chirurgen in staat hun eigen proces te mappen en te vergelijken met collega’s over de hele wereld. De database met gegevens over de operatie wordt zo ook continue aangevuld en vernieuwd.