\Cases\Home

Strategische samenwerking tussen twee ziekenhuizen

Twee topziekenhuizen hadden de ambitie om door het bundelen van krachten, de zorg en onderzoek naar wereldniveau te brengen en te houden.

Bundeling van krachten om ambities te versnellen

Uit een eerste ruwe inventarisatie leken ze elkaar heel goed aan te vullen. Ze realiseerden zich ook dat een fusie of samenwerking zeer complex is en wilden dit proces zorgvuldig aanpakken. Beide ziekenhuizen vroegen Vintura om een goed business plan te maken van deze strategische samenwerking.

Aanpak gericht op samenwerking door medisch specialisten

We leverden een doordacht ontwerp met daarin een heldere synergie-analyse, een voorstel voor de governance structuur, een uitgebreide risico inventarisatie en gedegen financiële doorrekening. Op ons advies voegden we aan de opdracht nog een belangrijke component toe: met de specialisten van beide ziekenhuizen gezamenlijk aan de slag te gaan om kansen in zorg en onderzoek te identificeren om direct al te realiseren. Hiermee wilden we de samenwerking ‘op de vloer’ stimuleren al tijdens het maken van het business plan. Dat laatste bleek een goede keuze.

Keuze voor alliantie om doelen te bereiken

Op basis van dit business plan en de gevonden risico’s besloten beide Raden van Bestuur gezamenlijk dat een alliantie voorlopig de beste juridische vorm was. Tussen de medisch specialisten van beide ziekenhuizen was tijdens de kennismaking op de werkvloer veel enthousiasme ontstaan voor samenwerking. Dit enthousiasme is het fundament van de sterke alliantie. Het leidde tot concrete samenwerkingsinitiatieven met aantoonbaar grote voordelen in zorg (o.a. terugdringen van wachttijden) en onderzoek (o.a. patiënten inclusie). Beide ziekenhuizen ondersteunen deze initiatieven actief centraal en breiden deze verder uit.