\Cases\Home

Strategisch plan in kader van financiering

Gedegen onderbouwing lange termijn plannen

Dit grote ziekenhuis met meerdere locaties stond voor een periode van grote veranderingen én bijbehorende investeringen. Het wilde de portfolio van zorgactiviteiten aanscherpen om de financiële continuïteit te borgen. Dit omvatte ook een onderscheidend profiel per locatie, inclusief verplaatsing van zorgactiviteiten en aansluiting van het gebouw op het gekozen profiel. Het geheel moet worden ondersteund door een nieuw EPD. Het ziekenhuis vroeg Vintura om een integraal strategisch plan met financiële projecties op te stellen ter onderbouwing van de lange termijn financieringsaanvraag.

Aanwezige visie door ontwikkelen naar integraal strategisch en financieel plan

Het ziekenhuis had op diverse onderwerpen al een visie ontwikkeld. Wat echter ontbrak was een integraal en breed gedragen strategie waarvan de financiële haalbaarheid was getoetst.

Samen met een klein team van medische en bedrijfskundige leidinggevenden ontwikkelden we een visie, met als kern hoe het ziekenhuis vorm geeft aan Value-based Healthcare. De uitwerking hiervan vond plaats in verschillende werkgroepen van diverse samenstelling (medisch personeel, ondersteunend personeel, patiënten, cliëntenraad). Met een compact team van de klant hebben we op basis hiervan tenslotte een integraal strategisch plan opgesteld, met een gedegen financiële onderbouwing.

Banken geven vertrouwen voor financiering lange termijn

Het resulterende strategische plan is zowel intern als bij financiers goed gevallen. Intern biedt het de gewenste duidelijkheid, waardoor iedereen de aspecten waarbij hij betrokken is kan plaatsen in het grote geheel. De banken hebben op basis van het plan de benodigde financiering verstrekt en hebben het vertrouwen dat het ziekenhuis haar gezonde positie ook op lange termijn zal weten te behouden.