\Cases\Home

Toekomstbestendige strategie en geïmplementeerd organisatieontwerp voor zorgverzekeraar

Regionale transformatie vraagt om  aanpassing strategiE

Het zorglandschap vraagt om regionale sturing vanuit zorgverzekeraars.  

  • Druk op toegankelijkheid en betaalbaarheid 
  • Scherp inkopen alleen is niet genoeg 
  • Wensen verzekerden nemen toe 
  • Innovaties maken meer mogelijk 

Zorgverzekeraars zijn voornamelijk georganiseerd langs segmenten. Omdat regiovraagstukken vaak segment-overstijgend zijn, is een andere manier van werken en vaardigheden nodig. Ook vraagt dit om een andere manier van sturing en leiderschap. 

Vintura is gevraagd om te ondersteunen in het bepalen van het benodigde samenwerkingsmodel en deze te implementeren.

Richten van organisatie om beoogde rol op te pakken

Met teams uit de gehele organisatie hebben we drie fases doorlopen; 

  1. Visie en focus: aan de hand van een deepdive en gap-analyse hebben we met de directie de focus bepaald en zijn we tot een leidende visie gekomen als startpunt 
  2. Samenwerkingsmodel: in brede werkgroepen is iteratief met MT’s bepaald welke werkwijze, teams en governance nodig zijn om de visie te realiseren. Naast de harde aspecten proces en governance, hebben we nadrukkelijk ook de benodigde cultuur, mindset en leiderschap meegenomen
  3. Op basis van een breed gedragen ontwerp hebben we een verdere aanscherping gedaan in de implementatie: learning-by-doing

Toepassen en communiceren voor maximale borging

Een nieuw organisatiebreed samenwerkingsmodel op basis van een aangescherpte visie, heeft een grote impact op een organisatie. Tijdens de ontwerpfase is er daarom aandacht besteed aan verandermanagement door brede betrokkenheid, reflecties in teams en MT’s, een brede survey en continue communicatie.

Om het ontwerp daadwerkelijk te borgen zijn we met de (deels nieuwe) teams aan de slag gegaan tot en met de eerste tastbare resultaten. Tijdens dit proces hebben we het ontwerp verder aangescherpt en zowel teams als management in staat gesteld zich de nieuwe werkwijze eigen te maken.

Ik zet me in voor effectieve samenwerkingen en de juiste zorg op de juiste plek.