\Cases\Home

Verkenning van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden in palliatieve zorg

Ondersteuning Palliatieve Zorgveld kan beter en eenvoudiger

De ondersteuning van het palliatieve zorgveld is verdeeld over een veelheid van partijen met veel onduidelijkheid en inefficiëntie tot gevolg. Agora, Fibula en IKNL zien meerwaarde in het verkennen van mogelijkheden om samen te werken om daarmee grotere meerwaarde te bieden en de versnippering te verkleinen. Ze vragen Vintura om daarbij te helpen.

Intensieve samenwerking om toekomstige ondersteuning vorm te geven

In een aantal gezamenlijke sessies met de bestuurders van Agora, Fibula en IKNL hebben we eerst de gedeelde ambitie van de drie organisaties bepaald. In een volgende sessie identificeren we de benodigde kerntaken geïdentificeerd om die ambitie te kunnen realiseren. In de laatste bijeenkomsten hebben we gezamenlijk meerdere samenwerkings- en organisatieopties beoordeeld en daaruit de meest wenselijke en haalbare geselecteerd.

Fibula en het onderdeel palliatieve zorg IKNL vormen samen een nieuwe organisatie

Op dit moment werken de Fibula en het onderdeel palliatieve zorg IKNL gezamenlijk aan de verdere detaillering van de nieuwe organisatie. Er is nu gekozen voor een coöperatie als organisatievorm. Het is de intentie dat de nieuwe organisatie per 2018 een feit zal zijn. Agora heeft besloten op dit moment zelfstandig verder te gaan, maar steunt de gedachte dat met een coöperatie versnippering wordt tegen gegaan. Op een later moment zal Agora zich beraden of ze zich alsnog aansluit bij de coöperatie.