\Cases\Home

Samenwerking tussen twee radiotherapiecentra

Samenwerking tussen twee centra noodzakelijk

Veranderende regelgeving in de radiotherapie zorgt ervoor dat een kleiner radiotherapeutisch centrum niet meer geheel zelfstandig kan functioneren. In het verleden is het centrum een samenwerking gestart met een academisch ziekenhuis. Beide partijen hebben de behoefte om deze samenwerking verder uit te bouwen en te komen tot een langdurige samenwerkingsovereenkomst. Ze vragen Vintura hen hierbij te begeleiden.

Stapsgewijze en gezamenlijke aanpak

Aangezien het een vergaande samenwerking betreft, kiezen we voor een stapsgewijze aanpak. Wat is de rol van Vintura hierbij? We bereiden de gezamenlijke werksessies voor en faciliteren deze. We starten met de gezamenlijke basis: visie en strategie. Op basis hiervan concretiseren we met beide partijen de operationele aspecten. Als laatste stap werken we ook alle financiële aspecten uit in een solide business case. Onze kennis over financiële modellen en financiering in de zorg blijkt zeer bruikbaar.

Goede basis voor langdurige samenwerking

Na een periode van zes maanden sluiten ze het traject af met de ondertekening van de overeenkomst door beide Raden van Bestuur. De berekende synergiën worden snel bereikt. Tot vandaag zijn beide centra tevreden over het bereikte resultaat. De overeenkomst heeft een goede basis gelegd voor een langdurige samenwerking.