\Cases\Home

Samenwerking in de ouderenzorg

Een groot ziekenhuis en twee VVT-instellingen werken al lange tijd intensief samen voor het realiseren van naadloze ouderenzorg, met name waar het de intramurale GRZ betreft. Met oog op de toekomst willen zij een centrum voor Acute en Kortdurende Ouderenzorg (AKO) realiseren.

Intensivering samenwerking voor naadloze ouderenzorg

Met oog op grote uitdagingen zoals de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende zorgvraag, willen de drie partijen hun samenwerking op de GRZ intensiveren. Ook willen zij een centrum voor Acute en Kortdurende Ouderenzorg (AKO) realiseren, inclusief gezamenlijk investeren in de huisvesting. De aanbieders hebben Vintura gevraagd om het inhoudelijke en bestuurlijke proces te begeleiden, om zo tot ideale zorgpaden te komen en een structuur op te zetten die voor alle organisaties werkt.

Vanuit de zorginhoud richting het ideale zorgpad

Vintura is voor dit traject gestart met het vaststellen van de zorginhoudelijke patiëntprofielen, de zorgvraag, capaciteit en verwachte ontwikkelingen. Bij een dergelijke samenwerking is starten vanuit een gedeeld objectief beeld immers van groot belang.  

Samen met het management en zorgprofessionals uit de drie organisaties, zijn er middels ‘Design Thinking-werksessies’ zorgpaden ontworpen die ideaal zijn voor de GRZ en AKO. Deze uitkomsten zijn vertaald naar innovaties in het zorgproces, samen met de huisvestingsbehoefte en een veranderplan.  

Parallel hieraan heeft Vintura op bestuurlijk niveau een proces belopen om tot wederzijds commitment te komen.  

Commitment vanuit transparantie

Op basis van dit traject hebben de drie zorgorganisaties een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk te investeren in een samenwerkingsorganisatie voor Acute en Kortdurende Ouderenzorg en GRZ, waar al het huidige zorgvolume wordt ondergebracht.

Tevens is Vintura gevraagd het vervolgproces te begeleiden om tot een detailontwerp te komen van het nieuwe zorgproces, de huisvesting en organisatie.

“Vintura heeft het proces, en onszelf, goed kunnen kaderen en bij de les kunnen houden. Óók wanneer we het zelf lastig vonden worden.”

Ik heb een mening en draag het hart op de tong, maar blijf open staan voor het verhaal van een ander.