\Cases\Home

Reductie van de overheadskosten met behoud van waarde

Een ziekenhuis met ambitieuze locatieplannen en een bijbehorende investeringsagenda. Om dit vanuit een gezond financieel resultaat te kunnen financieren heeft het ziekenhuis een integraal besparingsprogramma gedefinieerd. Een belangrijk onderdeel van dit programma betreft reductie van de overhead.

Financiële ruimte om te kunnen investeren

Het ziekenhuis vroeg aan Vintura te ondersteunen bij het opstellen van een concreet plan met maatregelen optellend tot een structurele kostenreductie in overhead van minimaal 3% en te ondersteunen bij realisatie waar nodig.

Een flinke uitdaging, aangezien het ziekenhuis zelf al enkele projecten op dit vlak had uitgevoerd.

Samen Besparen met behoud van waarde

In een gemixt projectteam hebben we een transparante aanpak gehanteerd, waarbij de eerste vraag was of de juiste indirecte diensten werden geleverd en dan pas of het ook doelmatiger kan.

Centraal in deze aanpak stond het gecombineerde gebruik van benchmarks, ‘good practices’ en de waardering van de interne gebruikers, zowel uit de zorg als ondersteunende diensten zelf.

Deze verschillende perspectieven van de dienstverlening waren input voor werksessies, waar afdelingsmanagers samen zijn gekomen tot een herontwerp van de ondersteunende activiteiten.

Concrete en realistische maatregelen

In het traject zijn we in 3 maanden gekomen tot een lijst van meer dan 50 besparings-voorstellen optellend tot een kostenreductie van 4%.

De maatregelen varieerden van het realiseren van efficiëntieslagen tot het centraliseren of zelfs stoppen van diensten die onvoldoende waarde (meer) toevoegden.

Ten slotte hebben we het ziekenhuis ondersteund bij het opstellen van project-plannen voor complexere maatregelen. Het ziekenhuis heeft hierbij kunnen kiezen voor een gefaseerde implementatie waarbij het de beoogde kostenreductie kan realiseren zonder gedwongen ontslagen.

“Goede ondersteuning door Vintura, waardoor we met elkaar het beoogde resultaat (ruim) gehaald hebben. Prettige samenwerking, met transparante communicatie en processen.”

Ik challenge mijn klanten en collega's met feitelijke, integere analyses. Om er samen voor te zorgen dat een organisatie in beweging komt.