\Cases\Home

Profilering van geboortecentrum

Liefde op het eerste gezicht?

Vaak maken mensen rondom de geboorte van hun kind voor het eerst kennis met het ziekenhuis. Is deze kennismaking succesvol, dan heeft het ziekenhuis er een klant “voor het leven” bij. Ieder ziekenhuis in Nederland ervaart dan ook het belang van goed georganiseerde geboortezorg. Naast dat de zorg kwalitatief uitstekend moet zijn, geldt dat zo mogelijk nog meer voor de service voor zowel de aanstaande moeder als vader. Vintura kreeg de vraag van een groot regionaal ziekenhuis hoe ze zich met hun geboortezorg konden profileren.

Excellente gezinsgerichte zorg

Samen met het ziekenhuis onderzocht Vintura welke onderdelen van de geboortezorg versterking nodig hadden. Hierbij hebben we zowel de interne organisatie als de huisvesting kritisch doorgelicht. We daagden de opdrachtgever stevig uit na te gaan of de initiële plannen op voldoende draagvlak konden rekenen bij de zorgverzekeraars, die immers deze zorg inkoopt bij het ziekenhuis.

Een gedegen plan voor een tevreden klant

Vintura begeleidde het ziekenhuis zowel met de medisch inhoudelijke onderdelen van het business plan als ook de financiële doorrekening. Zo was de afdeling Verloskunde in staat om een gedegen plan met een duidelijke visie bij de Raad van Bestuur neer te leggen, inclusief een verzoek voor een investeringsbijdrage. Samen met de klant kijken we terug op een succesvolle co-creatie voor een beter georganiseerd geboortecentrum met een duidelijker profilering.