\Cases\Home

Patiëntgericht en bestuurbaar in een nieuwe organisatiestructuur

Complex vraagstuk

Hoe kunnen we zorgen dat onze nieuwe organisatiestructuur helpt bij patiëntgericht werken en het bestuurbaar krijgen van ons ziekenhuis? Een complexe vraag, waar Vintura dit middelgrote ziekenhuis graag verder mee wilde helpen.

Onze opdracht was om in een korte tijd deze nieuwe organisatiestructuur te operationaliseren vanuit de besturingsfilosofie van de raad van bestuur. Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden in de nieuwe organisatie? Hoe en door wie wordt er overlegd? Hoe kunnen we verantwoordelijkheid op de juiste manier beleggen?

Concretiseren met kernteam

Om de vraag te beantwoorden, hebben we met een compact kernteam een aantal deelonderwerpen benoemd en uitgewerkt.

Een belangrijke eerste stap hierin was het concretiseren van de besturingsfilosofie. Deze was leidend in het ontwerp van de rollen en verantwoordelijkheden, overlegstructuur en sturingsmechanismen. De basis werd telkens gelegd in energieke werksessies met de organisatie, waarna de uitwerking en validatie in kleiner verband werd gedaan.

Klaar voor implementatie

Samen met het kernteam hebben we in twee maanden tijd de nieuwe organisatie geconcretiseerd. Het eindproduct is een helder document, wat de kwartiermakers gebruiken bij het invoeren van deze nieuwe organisatie.

De klant vertelde ons vooral blij te zijn met de combinatie van tempo en tegelijk mensen betrekken bij het project. Het ziekenhuis is nu bezig met de daadwerkelijke implementatie en geeft aan dat het einddocument hier vaak bij gebruikt wordt. Voor Vintura was het mooi om met zo’n enthousiaste en gedreven organisatie te werken aan de concretisering van de ambities.