\Cases\Home

Patient access: strategie & organisatie

Market Access is de verantwoordelijkheid van iedereen

Voorheen was Market Access gericht op het aanbieden van waardeproposities die aansloten bij de behoeften van lokale gezondheidsinstanties. Tegenwoordig is de Market Access-functie echter een stuk complexer. Het is noodzakelijk om een hoge toegevoegde waarde tijdens de gehele levenscyclus aan te tonen, besluiten te nemen op basis van een groeiend aantal complexe prijsregelingen, en als betrouwbare partner te functioneren voor een groeiend aantal stakeholders. De interne afstemming moet bovendien perfect blijven.

De klant vroeg Vintura mee te helpen om Market Access tot een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te maken. Dit deden we door in samenwerking met de klant – de vestiging in de Benelux van een van de grootste internationale farmaceutische bedrijven ter wereld – een overkoepelende strategie en organisatie voor ‘patient access’ te ontwikkelen.

Nieuwe, geïntegreerde werkwijze

We hebben vier werkstromen opgezet, elk bestaande uit teamleden van de cliënt en van Vintura. In minder dan drie maanden hebben we zowel het ‘hoe’ (hoe organiseren we onszelf?) als het ‘wat’ (wat zijn de kritieke thema’s die we met onze stakeholders moeten aanpakken?) uitgewerkt. We hebben een nieuwe werkwijze gedefinieerd waarin alle relevante functies* samenkomen in één overkoepelende visie. Die visie voorziet in geïntegreerde merkstrategieën, met duidelijke processen, rollen en verantwoordelijkheden voor elke betrokken functie.

met het oog op de toekomst

We hebben een bijdrage geleverd aan een organisatie die beter is geïntegreerd en beter functioneert met het oog op de toekomst, en op basis van een outside-in benadering. We zijn er trots op dat we de nieuwe werkwijze per 2017 van start konden laten gaan. Daardoor kan de organisatie patiënten optimale toegang bieden tot zowel bestaande producten als nieuwe producten die de komende jaren beschikbaar zullen komen.

* Waaronder diegene die zich bezighouden met Health Economics, Outcomes Research, Real-World Evidence, Reimbursement, Patient Engagement, Commercial, Communication, Public Affairs and Governmental Affairs.