\Cases\Home

Optimalisatie van zorgpad

We kregen een vraag van één van onze klanten uit de farma: “Kunnen wij samen met jullie verbeterprojecten uitvoeren in ziekenhuizen om de zorg nog beter te maken?”.

Samen werken aan verbeteringen binnen de zorg

We zijn goed in het verbinden van mensen en we vinden het mooi om te werken aan een project waarbij het draait om het integreren van de zorg. Deze opdracht sloot dus perfect aan bij de missie van Vintura.

We gingen we aan de slag met de farmaceut en een academisch ziekenhuis.

Bedenken wat we konden verbeteren

Binnen de farmaceut was al veel kennis aanwezig rondom een specifieke hematologische aandoening: Multipel Myeloom. Om de zorg rondom deze aandoening nog verder te verbeteren, hebben we met specialisten van het academisch ziekenhuis bepaald hoe we het stamceltransplantatie proces konden optimaliseren.

Gezamenlijk hebben we in kaart gebracht wat we konden verbeteren aan het huidige proces. Daarbij hadden we de volgende drie regels in ons achterhoofd:

  1. Hoe kunnen we de kwaliteit van de zorg verbeteren?
  2. Hoe kunnen we de patiëntervaring verbeteren?
  3. Hoe kunnen we de doelmatigheid verhogen?

Voor de geïdentificeerde verbeteringen bepaalden we de impact en stelden we een implementatieplan op.

Meer duidelijkheid voor de patiënt

Tijdens dit project zijn we in staat geweest een ziekenhuis en farmaceut samen te brengen. Tussen beide organisaties ontstond een zinvol gesprek over de inhoud van het ziektebeeld.
Daarnaast hebben we met dit project ervoor gezorgd dat er duidelijkheid is voor de patiënt over de stappen die hij of zij moet doorlopen. Ook hebben we de totale tijdsduur van de behandeling verbeterd en het aantal ziekenhuisbezoeken teruggebracht. Dit heeft niet alleen geleid tot een patiëntvriendelijkere proces, maar ook tot een doelmatiger proces binnen het ziekenhuis.

Lees hier meer over Value Based Healthcare.