\Cases\Home

Op weg naar het beste revalidatienetwerk van Nederland

Revalidatiezorg beter organiseren in het belang van de klant

Gezien het complexe, multidisciplinaire karakter van revalidatiezorg ontkomen ziekenhuizen er niet aan met externe partijen samen te werken om deze zorg te leveren. Onze klant, een topklinisch ziekenhuis, heeft in het verleden gekozen voor revalidatieartsen, die zijn gedetacheerd vanuit een revalidatiecentrum. Deze artsen zijn dus voor twee organisaties werkzaam. Op papier een goed idee, maar in de praktijk leidt dit tot curieuze situaties. Revalidatieartsen moeten naar zichzelf verwijzen, er wordt gewerkt met twee dossiers, artsen hebben dubbele managementtaken en de administratieve lasten stapelen zich op. Duidelijk is dat er in het belang van de patiënt een strategisch plan moet komen de revalidatie zorg anders en beter te organiseren.

Een snelle, maar ook een gedragen oplossing

Aangezien onze klant op korte termijn gesprekken ging voeren over invulling van de samenwerking, was het van belang om in een kort proces tot een gedragen oplossing te komen. Het was een uitdaging de revalidatieartsen hierbij te betrekken, omdat ze voor twee organisaties werkzaam zijn. Door het belang van de patiënt centraal te zetten in het proces, kon iedereen over het belang van zijn eigen organisatie heenstappen. In slechts drie werksessies zijn we gekomen tot een visie op optimale zorg, een scherp portfolio én een passende organisatievorm. Daarbij ontvingen we input van meer dan tien samenwerkingspartners.

De toekomst ligt in samenwerken

De vraag naar revalidatiezorg zal in de toekomst sterk toenemen. Dankzij haar ambitieuze visie en door echte keuzes te maken in het zorgportfolio, is het ziekenhuis hier klaar voor. In plaats van zichzelf aan één samenwerkingspartner te verbinden, neemt het ziekenhuis de regie op kwaliteit van revalidatiezorg in haar regio. Hierdoor kan het ziekenhuis optimale zorg op maat leveren voor haar patiënten of waar nodig naar de beste partij verwijzen. Vintura is trots aan de ambitie bij te dragen: het beste revalidatienetwerk van Nederland!