\Cases\Home

Ontwikkelen organisatie brede strategie

Een heldere en gedragen koers voor de komende jaren

  • In welke zorg moeten we meer investeren en waarin juist minder?
  • Hoe zorgen we voor de juiste verbinding met patiënten, zodat ze de beste zorg ontvangen?
  • Hoe kunnen we succesvol samenwerken met partijen om ons heen?
  • Hoe richten we onze organisatie, locaties en processen optimaal in?
  • Welke cultuur en leiderschap passen hierbij?

Deze strategische vragen speelden bij een topklinisch ziekenhuis toen ze Vintura vroeg haar te ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor het hele ziekenhuis. Het doel van de nieuwe strategie was helder: een duidelijke koers die het ziekenhuis succesvol laat zijn door het leveren van ‘Zorg van Waarde’ – optimale zorg voor patiënten voor elke euro.

De strategie moet voor en van álle medewerkers zijn. Geen lange documenten, maar begrijpelijk en bondig, met inhoud die iedereen aanpreekt.

Betrekken van belanghebbenden binnen én buiten het ziekenhuis

We hebben de nieuwe strategie ontwikkeld door heel goed te luisteren naar verschillende belanghebbenden: patiënten, huisartsen, bestuurders van andere ziekenhuizen, verzekeraars en natuurlijk medewerkers. In plenaire bijeenkomsten hebben zij meegeholpen de ambities voor de toekomst scherp te stellen. Dit leverde verrijkende inzichten op voor de nieuwe strategie, samen met filmpjes van geïnterviewde externe belanghebbenden. We kregen antwoord op vragen als: “Waarin moeten we ons écht onderscheiden?” en: “Hoe kunnen we nog beter samenwerken om optimale zorg te leveren voor de patiënt?”.

Samen met strategie-teams van medewerkers, heeft Vintura gezorgd voor de uitwerking en een gefocuste strategie in de vorm van een korte presentatie én een aansprekende film die de strategie samenvat.

Een gedragen resultaat, implementatie al begonnen

Het ziekenhuis heeft nu een strategie waarmee het de komende jaren succesvol kan blijven en haar patiënten optimale zorg kan leveren. Heldere ambities die worden gedragen in de organisatie. En niet alleen binnen de organisatie: met de strategie en een goede financiële onderbouwing zijn de banken overtuigd om een grote lening te verstrekken, o.a. voor de investering in een nieuw EPD. En door de grote betrokkenheid van medewerkers in het ontwikkelproces is de implementatie reeds gestart!