\Cases\Home

Noodzaak om te onderscheiden

Toegenomen zeggenschap van zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars bepalen steeds meer het reilen en zeilen in de Nederlandse ziekenhuizen. Voor het ene ziekenhuis is dat een bedreiging, voor het andere ziekenhuis een kans. De grootste zorgverzekeraar in Nederland is in 2014 gestart met de prestatie-inkoop van zorg. Een academisch ziekenhuis vroeg Vintura: “Hoe kunnen we onze profilering verbeteren?”.

Aanbod toespitsen op inkoopbeleid zorgverzekeraar

Vintura begeleidde het ziekenhuis in het opstellen van het aanbod voor de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis leverde excellente zorg, maar hoe krijg je dat ook over de bühne? Na het opstellen van een long list van alles waar het ziekenhuis goed in was, hebben we dit overzicht gerangschikt en ieder van de onderdelen aangescherpt. Kansen en risico’s zijn geïnventariseerd en toegepast op het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar. Uiteindelijk hebben we ook de prijzen vastgesteld waarvoor het ziekenhuis bereid is de zorg te willen blijven leveren.

Verbeterde profilering

Het resultaat was een gedegen aanbod aan de zorgverzekeraar waar het ziekenhuis zich helemaal in herkende.