\Cases\Home

Nieuwe planning dagbehandelingscentrum zorgt voor capaciteitsgroei

Operationele uitdagingen

De afdeling van een ziekenhuis heeft aanzienlijke operationele uitdagingen bij het plannen van hun capaciteit rondom het dagbehandelingscentrum. De inzet van middelen, met name de inzet van artsen, is niet goed afgestemd op de daadwerkelijke zorgvraag. Artsen ervaren een te hoge werkdruk. Wachtlijsten en toegangstijden lopen op.
Het ziekenhuis vraagt Vintura om te helpen de planningsorganisatie opnieuw in te richten zodat er rust en regelmaat ontstaat. En om de hierbij beschikbare capaciteit effectiever en efficiënter in te zetten.

Vernieuwen van planningsorganisatie

Het project start met een gezamenlijke analyse waarbij alle elementen die een rol spelen bij integrale planning in kaart worden gebracht. Op basis van deze analyse maken we een plan van aanpak voor de implementatie, zodat we de integrale planning stap voor-stap kunnen doorvoeren in het ziekenhuis. Een van die stappen is het inrichten van een nieuwe ‘planningsorganisatie’ met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. De afdeling voert nieuwe planningsmodellen door, waaronder een basisroosterplan. We ontwikkelen duidelijke maandrapportages op basis van data uit het EPD.

Rust, ritme en aanzienlijke stijging van het volume

De implementatie van de integrale planning geeft veel duidelijkheid binnen het ziekenhuis. De afdeling is nu in staat om vanuit strategisch perspectief capaciteit in te zetten en zo sturing te geven aan de organisatie. Dit levert een mooi resultaat op:

  • rust en ritme in op de afdeling,
  • een aanzienlijke stijging in de productie en
  • wachtlijsten en toegangstijden beter onder controle.

Een sterke Plan–Do–Check–Act-cyclus zorgt voor duurzame en continue verbeteringen.